Bygge landbruksvei

Landbruksveiforskriften omfatter nybygging og ombygging av landbruksveier, hvor landbruksvirksomhet utgjør hovedformålet. Veier til andre formål behandles etter plan- og bygningsloven.

Nybygging og ombygging av landbruksveier, etablering av massetak, samt tiltak som omfattes av § 1-3 andre ledd, kan ikke iverksettes uten skriftlig tillatelse fra kommunen. Søknad om tillatelse skal sendes kommunens landbrukskontor. Landbruksdirektoratet har fastsatt søknadsskjema som skal brukes. Se link under.

Info og søknad om landbruksveier hos Landbruksdirektoratet

Landbruksveiforskriften