Deling av landbrukseiendom

Deling av eiendom som benyttes eller kan benyttes til landbruksproduksjon skal behandles i henhold til jordloven samt plan- og bygningsloven.

Søknad om deling sendes til kommunen.

Jordloven