Planer og veiledere til planer

De planer og veiledere som legges ut her er utarbeidet av fagkyndige

Informasjon om veileder til matjordplan:

Veileder til matjordplan skal benyttes når det skal utføres tiltak som berører registrert dyrka eller dyrkbar jord.

Matjordplanen skal utarbeides av fagkyndig som enten har utdanning innen jord, eller annen tilstrekkelig kompetanse.

For å få en god matjordplan og for å kunne konstatere at jorda er av slik kvalitet at den må flyttes, eller som noen liker å se på det er av slik kvalitet at det å flytte den ikke er nødvendig, trengs det jordprøver. Disse må sendes til en lab som kan undersøke og gi jorda en kvalitet, disse dataene blir viktig for å utarbeidelsen av matjordplanen. Den plassen som er mest vanlig å bruke til slikt arbeid er: https://www.eurofins.no/ .

 

Veileder til matjordplan - revidert August 2022 (PDF, 198 kB)

Beitebruksplanen 2022-2027 (PDF, 880 kB)

Artikkelliste