Dreneringstilskudd

Gjelder tilskudd til drenering av tidligere grøftet jordbruksareal og planerte arealer.

Hvem kan søke?
Foretak som eier eller leier jordbruksareal som tidligere er grøftet, kan søke om tilskudd. Det kan også gis tilskudd til eier av jordbruksareal som leies ut. For planerte arealer kan det i tillegg gis tilskudd til arealer som ikke tidligere er grøftet.

Dette bør du forberede: 
Til søknaden skal du legge med kart med grøfteskisse og andre relevante vedlegg. Vi anbefaler at du starter med dette i god tid før søknadsfristen.

Søknaden:
Søknaden finnes på altinn.no

Frøya kommune har ingen søknadsfrist, søknaden blir behandlet etter hvert som det kommer inn.

Satser:
Tilskudd til drenering av jordbruksjord, avgrenset til systematisk grøfting, profilering og omgraving utgjør 2 000 kroner per dekar. Ved annen grøfting kan det gis 30 kroner per løpemeter grøft begrenset oppad til 2 000 kroner per dekar.

Mer om ordningen finner du her: https://www.landbruksdirektoratet.no/nb/jordbruk/ordninger-for-jordbruk/tilskudd-til-drenering-av-jordbruksjord?openStep=3497a693-200a-4e7a-a532-861685b839a9-1