Produksjonstilskudd

Produksjons- og avløsertilskudd er en fellesbetegnelse for flere tilskuddsordninger som foretak med husdyr- og/eller planteproduksjon kan søke om, og utgjør en viktig inntektskilde for mange foretak.

Hvem kan søke?

Jordbruksforetak som driver med husdyr- og/eller planteproduksjon, kan søke produksjons- og avløsertilskudd. Foretaket må oppfylle visse vilkår for å være berettiget tilskudd, foretaket må blant annet være registrert i Enhetsregisteret og drive vanlig jordbruksproduksjon.

 

Dette bør du forberede:

Før du fyller ut og leverer søknaden må du ha satt deg inn i regelverket som berører deg og din produksjon. Det er også lurt å lese om hva slags informasjon du skal registrere i søknaden, slik at du kan finne fram informasjonen du trenger til utfyllingen på forhånd.

Dette er noe landbruksrådgiveren kan hjelpe deg med.

 

Søknaden:

Søkeprosessen er to-delt

Husdyrprodusenter skal levere søknad både innen 15. mars (del 1 av søknaden) og innen 15. oktober (del 2 av søknaden). Planteprodusenter skal bare levere søknad innen 15. oktober (del 2 av søknaden).

Du må levere søknaden før midnatt på datoen for søknadsfristen, for at den skal regnes som levert.

Søknaden kan leveres fra og med telledato 1. mars (del 1) og 1. oktober (del 2).

I tillegg kan enkelte opplysninger etterregistreres innen 10. januar året etter søknadsåret.

 

Søknadsskjema fylles ut på altinn.no.

Mer om ordningen finner du her: https://www.landbruksdirektoratet.no/nb/jordbruk/ordninger-for-jordbruk/produksjonstilskudd-og-avlosertilskudd-i-jordbruket