Regionalt miljøtilksudd (RMP)

Dette er tilskudd for å gjøre miljøtiltak på egen gård eller leiejord.

Du kan søke hvis du har gjort bestemte miljøtiltak på arealene du disponerer i søknadsåret. Foretaket ditt må drive vanlig jordbruksproduksjon på én eller flere landbrukseiendommer og være registrert i Enhetsregisteret.

Dette bør du forberede:
Før du søker må du vite hva slags tiltak du kan få tilskudd for i ditt fylke, og forsikre deg om at du oppfyller vilkårene. Dette finner du i veiledningsheftet fra Statsforvalteren i ditt fylke. Du kan eventuelt ta kontakt med kommunen for å få informasjon om hva du kan søke tilskudd for. Kommunen kan også hjelpe deg med søknaden. Om det er første gang du søker, anbefaler vi at du starter på søknaden i god tid før fristen.

Søknaden:
Søknadsskjema finner du på Altinn.

Søknadsrunden starter 15.september og søknadsfristen er 15.oktober.

Mer om ordningen finner du her: https://www.landbruksdirektoratet.no/nb/jordbruk/ordninger-for-jordbruk/regionalt-miljotilskudd-rmb