Tilskudd for tiltak i beiteområder

Gjelder tilskudd til tiltak som bidrar til å legge til rette for best mulig utnyttelse av beite i utmark, redusere tap av dyr på utmarksbeite og fremme fellestiltak i beiteområdene.

Hvem kan søke?
Lag, foreninger og foretak som driver næringsmessig beitedrift kan søke. Enkeltforetak kan søke når det på grunn av naturgitte eller driftsmessige forhold ikke ligger til rette for samarbeid.

Dette bør du forberede:
Til søknaden kan det være behov for å legge ved kart, budsjett og andre vedlegg. Vi anbefaler at du har dette klart når du registrerer søknaden.

Søknaden:
Søknadsskjema finner du på Altinn.

Søknadsfristen er 1 mai.

Mer om ordningen finner du her: https://www.landbruksdirektoratet.no/nb/jordbruk/ordninger-for-jordbruk/tilskudd-til-drift-av-beitelag-obb