Veterinærvakt - tlf 88 00 20 55

For å opprettholde et tilbud utenfor veterinærenes ordinære arbeidstid, har vi en vaktordning som dekker behovet for veterinærhjelp på kveld, natt og helg. Frøya kommune har fra 01.01.2017 ansvar for veterinærvaktordningen for Frøya og Hitra.