Fradele eiendom

Dette må du gjøre for å få fradelt en eiendom:

1. sjekk om du kan få fradeling

2. Søk om deling, og eventuelt dispensasjon

3. Bestill oppmåling

Du kan gjøre en del ting selv: 

Sjekk planstatus selv. Eventuelt søke om dispensasjon hvis det er dele- og byggeforbud på eiendommen. 

Du kan bruke elektronisk søknad for å søke om deling, og bestille oppmåling

Hvis du heller vil laste ned skjema og fylle ut for hånd :

Last ned skjema for å søke om deling

Last ned skjema for å bestille oppmåling (for eksempel hvis du skal fradele tomt eller tilleggsareal)

Sammen med søknaden/bestillingen må det legges ved en kartskisse der nye grenser er tegnet inn. Lag kartskisse her. Det må også tegnes inn plassering av avkjørsel og avløp til ny bolig eller hytte.

Nabovarsel

Hvis du skal søke om og rekvirere fradeling må det også sendes ut nabovarsel til alle berørte naboer. Ferdig utfylte skjemaer og blanketter skal sendes til kommunen.

Digitalt nabovarsel på e-Torg

Eller Last ned skjema for nabovarsel

Priser for 2023:
Prisliste for kommunale tjenester

Ved personlig oppmøte lønner det seg å avtale time på forhånd, så får du møte riktig saksbehandler.

Artikkelliste

Åpningstider

Mandag - fredag

08.15 - 15.00

Adresse

Besøksadresse

Rådhusgata 25, 7260 Sistranda

Postadresse

Postboks 152, 7261 Sistranda