Fradele eiendom

Hvis du skal få fradelt en tomt, bør du først undersøke hos oss om det er mulig å få fradeling.

Digital søknad

Eller hvis du vil laste ned skjema, fylle ut og sende dem i posten, eller e-post: skjema for å søke om deling, og skjema for å rekvirere oppmåling

Sjekk planstatus for eiendommen.
Hvis eiendommen ikke er regulert til bolig eller fritidsbolig

Sammen med søknaden/rekvisisjonen må det legges ved en kartskisse der nye grenser er tegnet inn. Lag kartskisse her.
Det må også tegnes inn plassering av avkjørsel og avløp.

 

Nabovarsel

Hvis du skal søke om og rekvirere fradeling må det også sendes ut nabovarsel til alle berørte naboer. Ferdig utfylte skjemaer og blanketter skal sendes til kommunen.
Informasjonsblanketter fra Direktoratet for byggkvalitet
    Blanketter  
5154 Nabovarsel 5154  
5155 Opplysninger gitt i nabovarsel 5155  
5156 Kvittering for nabovarsel 5156  

 

Ved personlig oppmøte lønner det seg å avtale time på forhånd, så får du møte riktig saksbehandler.

Sjekk planstatus i karttjenesten, eller kontakt kommunens arealplanlegger.

Kontakt

Servicesenteret
E-post
Telefon 72 46 32 00

Åpningstider

Mandag - fredag

08.15 - 15.00

Adresse

Besøksadresse

Rådhusgata 25, 7260 Sistranda

 

Postadresse

Postboks 152, 7261 Sistranda

Kartpunkt