Hvis eiendommen ikke er regulert til bolig eller fritidsbolig

Sjekk planstatus i karttjenesten, eller kontakt kommunens arealplanlegger.

Er ikke eiendommen regulert til bolig eller fritidsbolig?

Da må du søke om dispensasjon. Skjema finner du her. (PDF, 40 kB)

Grunngi så godt som mulig hvorfor det ønskes dispensasjon. Husk å legge ved en kartskisse.

Merk at hvis du får avslag på dispensasjonen, må du likevel betale behandlingsgebyr.

Hvis kommunen sier ja til dispensasjon, kan du søke om fradeling og bestille oppmåling.