Forhåndskonferanse

For nærmere avklaring av rammer og innhold i byggeprosjektet kan det avholdes forhåndskonferanse mellom kommunen, tiltakshaver og eventuelt andre berørte.

Vi setter i utgangspunktet av en time til forhåndskonferansen, ved større tiltak kan det avtales lengre tid. Vi fører referat fra møtet som oversendes møtedeltakere snarest i etterkant av møtet. 


Sende anmodning om forhåndskonferanse 

Kontakt

Servicesenteret
E-post
Telefon 72 46 32 00