Byggesak

NYTTIGE LENKER

 

NYE RUTINER I FORBINDELSE MED BYGGESØKNAD FOR TILTAK SOM SKAL TILKNYTTES VANN- OG/ELLER AVLØP

Fra 1.1.2022 endrer Frøya kommune sine rutiner når det gjelder søknad om tillatelse til fradeling av boligtomt, oppføring av bolighus og lignende, som skal tilknyttes vann og/eller avløp.

Ved søknad om rammetillatelse, ett-trinns,- eller igangsettingstillatelse skal det følge med søknaden, vedtak om godkjent tilknytning til VA-anlegg. Det vil si at det må søkes om sanitærabonnement, tilknytning og eventuelt utslippstillatelse, og ha dette godkjent FØR det kan sendes inn søknad om ramme-, ett-trinns,- el igangsettingstillatelse.

For fradeling eller dispensasjon for overnevnte tiltak
skal det i søknaden foreligge en VA-rammeplan med beskrivelse av tiltenkt plassering av VA-anlegg og/eller ledninger og tilknytningspunkt. Dette vil byggesaksavdelingen oversende VA-avdelingen for uttalelse. Dersom det innvilges dispensasjon for tiltaket, skal rutinene i den videre beskrivelsen følges. 

Søknader som sendes inn uten avklaring om VA vil bli avvist.

Tilknytning til privat vannverk:
Ved privat vanntilkobling (Hamarvik vannverk) skal det legges ved byggesøknaden, erklæring om tillatelse til tilknytning fra vannverket.

Behandlingstid for søknad om sanitærabonnement og/eller utslipp av sanitært avløpsvann er 6 uker. 

Dersom du har spørsmål er du velkommen til å ta kontakt med byggesakskontoret.

Vi holder til i andre etasje på rådhuset og har åpent mandager og torsdager kl: 10.00 - 14.00.

Møter med saksbehandler kan avtales utenom åpningstiden.

 

Digitale løsninger for innsending av søknader og nabovarsel: https://dibk.no/verktoy-og-veivisere/andre-fagomrader/fellestjenester-bygg/tjenestene/ 

Kontakt

Kommunetorget
E-post
Telefon 72 46 32 00

Åpningstider

Mandag og Torsdag
kl. 10.00 - 14.00

Ring eller send e-post for å avtale møte utenom åpningstiden.