BYGGESAK

Viktig melding: 

På grunn av bemanningsutfordringer, samt innføring av nytt byggesaksprogram, vil enkelte oppleve lengre saksbehandlingstid enn vanlig i saker som gjelder byggesøknader, dispensasjoner og delingssaker, herunder også klagebehandling av disse.

 

Kommunen har som følge av dette satt opp en prioritetsrekkefølge der saker som omhandler næring blir prioritert først, dernest bolig og fritidsbolig. Kommunen og virksomheten beklager dette.

Dersom du har spørsmål er du velkommen til å ta kontakt med byggesakskontoret.

Vi holder til i andre etasje på rådhuset og har åpent mandager og torsdager kl: 10.00 - 14.00.

Møter med saksbehandler kan avtales utenom åpningstiden.

 

Digitale løsninger for innsending av søknader og nabovarsel: https://dibk.no/verktoy-og-veivisere/andre-fagomrader/fellestjenester-bygg/tjenestene/ 

Kontakt

Servicesenteret
E-post
Telefon 72 46 32 00

Åpningstider

Mandag og Torsdag 

kl: 10.00 - 14.00