Byggetilsyn

Vi har plikt til å føre tilsyn i byggesaker med at de ansvarlige gjennomfører tiltaket i samsvar med tillatelsen og lovverk, samt at foretak er kvalifiserte. 

Tilsynet skjer i det omfanget vi finner hensiktsmessig. Tilsynet kan gjennomføres når som helst i løpet av byggesaken og inntil 5 år etter at det er gitt ferdigattest. 

Vi kan føre tilsyn på eget initiativ eller etter melding om ulovlighet fra publikum.

Vi varsler eller avtaler i de fleste tilfeller at vi kommer på tilsyn. 

Kontakt

Kommunetorget
E-post
Telefon 72 46 32 00

Åpningstider

Mandag og Torsdag
kl. 10.00 - 14.00

Ring eller send e-post for å avtale møte utenom åpningstiden.