Nabovarsel

Dersom naboen din planlegger å bygge eller endre noe på sin eiendom, skal du få nabovarsel som beskriver naboens planer. Du kan komme med merknader innen 14 dager, 

Bekreftelse på mottatt nabovarsel

Mottar du nabovarslet på døra, per e-post eller sms må du bekrefte skriftlig at du har mottatt varslet. En automatisk generert leserbekreftelse fra deg er ikke tilstrekkelig. 

Har du mottatt nabovarslet rekommandert eller ved Altinn behøver du ikke bekrefte at du har mottatt nabovarslet. 

Hvor sender jeg merknadene?

Dersom du har merknader skal disse sendes til naboen eller naboens ansvarlig søker innen fristen på 14 dager. 

Du trenger ikke sende kopi av merknadene dine til byggesakskontoret. Naboen din vil legge ved dine merknader, samt sine egne kommentarer i søknaden om byggetillatelse.

Hvilke merknader kan jeg komme med?

Det er viktig at du beskriver hvilke ulemper byggeprosjektet vil ha for deg som nabo. 

Ofte knytter merknadene seg til utsikt og plassering. Vi skal vurdere hvor sjenerende byggetiltaket er for deg. Er tiltaket i tråd med plan, lover og forskrifter, og det er få muligheter for en alternativ plassering, skal tiltaket være til stor sjenanse før vi har mulighet til å avslå søknaden. 

Det kan også være nyttig å gi innspill til plassering eller utforming av det som skal bygges. 

Jeg ønsker å samtykke til at byggverket plasseres nærmere min nabogrense

Dersom du ønsker å samtykke til at byggverket plasseres nærmere din nabogrense enn 4 meter fra felles tomtegrense må det foreligge en avstandserklæring/nabosamtykke fra deg. Det er ikke tilstrekkelig at du har samtykket til tiltaket i forbindelse med nabovarslet. 

Det er valgfritt for deg å samtykke til at byggverket plasseres nærmere din nabogrense enn det loven sier. 

Kontakt

Kommunetorget
E-post
Telefon 72 46 32 00

Åpningstider

Mandag og Torsdag
kl. 10.00 - 14.00

Ring eller send e-post for å avtale møte utenom åpningstiden.