Har du oppført garasje, tilbygg eller annen bygning som er unntatt søknadsplikten​​​​​​​? 

Når garasjen, tilbygget eller annen bygning som er unntatt søknadsplikten er ferdigstilt, må du informere oss om tiltaket og plasseringen slik at vi kan oppdatere kart- og matrikkeldata. 

Melding:

Melding om bygning eller tilbygg som er unntatt søknadsplikten, tegninger og kartutsnitt oversendes til oss per e-post eller post. Du kan også levere meldingen med kartutsnitt til Servicesenteret. 

Kartutsnitt over din eiendom kan skrives ut fra kommunekart. Du finner din eiendom ved å søke på gnr/bnr eller adresse. 

Vi ønsker at du:

  • tegner et omriss av bygningen eller tilbygget i kartutsnittet
  • oppgir hvor mange meter det er fra bygningen/tilbygget til nabogrensen
  • legger ved tegninger av bygningen eller tilbygget (plan, snitt og fasade) 

Kontakt

Servicesenteret
E-post
Telefon 72 46 32 00

Åpningstider

Mandag - fredag

08.15 - 15.00

Adresse

Besøksadresse

Rådhusgata 25, 7260 Sistranda

Postadresse

Postboks 152, 7261 Sistranda