Vaktberedskap kommunalt vann og avløp

Tlf. 480 73 963

For henvendelser som gjelder kommunalt vann- og avløpsnett kan kommunen kontaktes på telefon 480 73 963. Problematikk vedrørende privat stikkledning er abonnentens eget ansvar og er utenfor kommunens ansvarsområde.