Vaktberedskap kommunalt vann og avløp

For henvendelser som gjelder kommunalt vann- og avløpsnett ta kontakt med servicekontoret på tlf. 72 46 32 00 

Utenom normal arbeidstid (15:00-07:00) kan vaktberedskap nås på tlf. 480 73 963.

Problematikk vedrørende privat stikkledning er abonnentens eget ansvar og er utenfor kommunens ansvarsområde.