Vann og avløp

Oppstår feil på kommunale vann- og avløpsinstallasjoner kan teknisk vakt kontaktes hele døgnet på telefon.

Kontakt

Bjørnar Grytvik
VA- ingeniør
E-post
Telefon 72 46 32 61
Arvid Hammernes
Avdelingsleder drift
E-post
Telefon 72 46 32 66
Vakttelefon vannverk
Telefon 480 73 963