Nesset barnehage

Nesset barnehage hovedhus med kontor Nesset barnehage er en pedagogisk virksomhet med tilbud til barn i alderen 0-6 år. 

Dette er en 4-avdelingsbarnehage. 2 storbarnsavdelinger i hovedhuset med totalt 36 plasser og 2 småbarnsavdelinger på hus 2 (tidligere eldreboligen) med totalt 21 plasser.

Hovedfokus er sosial og emosjonell kompetanse, og vi har partnerskapsavtale og får tjenester av Frøya kulturskole.

 

Småbarnshuset; Nerstua

Kontakt

Rita Tangen
Styrer
E-post
Mobil 474 01 486
Telefonnummer

Hus 1:
Knotten: 902 91 703
Maurtua: 902 92 540
Hus 2:
Edderkoppen: 902 79 480
Marihøna: 902 79 104

Åpningstider

Mandag - fredag
07.00 - 16.45

Adresse

Kontor og storbarnsavdelinger

Nessaveien 18, 7270 Dyrvik

 

Småbarnsavdelinger

Nessaveien 20, 7270 Dyrvik

Kartpunkt