Søknad om barnehageplass

Opptak i barnehagene på Frøya gjøres ved et hovedopptak med søknadsfrist 20.03 hvert år, og suppleres gjennom hele året hvis det blir ledige plasser.
Kommunale og private barnehager har felles hovedopptak i henhold til barnehageloven § 17 «Samordnet opptaksprosess i kommunen.»

Nederst på denne siden finner du lenke til søknadsskjema for barnehageplass.

Opptaket skjer etter barnehageloven § 16 «Rett til plass i barnehage», som sier at barn som fyller et år senest innen utgangen november det året det søkes barnehageplass er rettighetsbarn. Videre følges kriterier for tildeling av plasser slik som det er listet opp i kommunens vedtekter. Vær oppmerksom på at private barnehager kan ha andre kriterier enn de kommunale.

Kommunen oppfyller sin plikt til å tildele barnehageplass i henhold til kommunenes vedtekter punkt 5. ved å tilby plass først og fremst etter prioritert ønske fra foresatt, men også ved å tilby plass i annen barnehage om det ikke lar seg gjøre oppfylle ønskene.

Venteliste
Frøya kommunes ventelister har ikke rangering etter når det er søkt, men vurderer hver enkelt søknad ut fra kriterier som står i vedtektene. Slik at det kan skje at en søker som kommer inn etter en annen likevel kan få plass først hvis sist innkommet søknad inneholder kriterier i forhold til vedtektene.

  • Hvis dere tildeles plass i annen barnehagen en det dere har ønsket kan dere velge å stå på venteliste i ønsket barnehage og vil da få tilbud om å flytte barnehage når det blir ledig plass.
  • Hvis dere får avslag om plass på grunn av at dere ikke oppfyller kriteriene etter barnehageloven § 16 kan dere velge å stå på venteliste og kan få tilbud hvis det blir ledig plass gjennom barnehageåret. Søknaden vil da bli stående på ventelisten også ved neste hovedopptak, og hvis ditt barn da oppfyller kriteriene om barnehageplass vil dere få tilbud i henhold til det. Det må ikke søkes på nytt i slike tilfeller.

Lenker

Barnehageloven
Vedtekter for kommunale barnehager

Søk om barnehageplass