Dyrøy oppvekstsenter

Dyrøy oppvekstsenter består av barnehage, skole og SFO.

Oppvekstsenteret ble ferdig utbygd og renovert i februar 2020. Ballbinge ble satt opp på dugnad høsten 2022. 

Skolen har elever fra 1.-7. trinn, og er inndelt i tre grupper med rundt 40 elever til sammen. Barnehagen har én utvidet avdeling med barn i alderen 0-6 år. Oppvekstsenteret har stort fokus på inkludering, trivsel og tidlig innsats. 

Oppvekstsenteret er miljøsertifisert med Grønt Flagg.
 

Grønt flagg: Dyrøy oppvekstsenter var raskt ute da politikerne bestemt at alle barnehager og skoler i kommunen skulle miljøsertifiseres etter kriteriene for å få grønt flagg. Oppvekstsenteret gjennomførte en miljøkartlegging, utarbeidet handlingsplan og miljøregler. Som de første i kommunen til å bli sertifisert med det grønne flagget, ble feiringen ekstra markert. Det overordna fokuset er marin forsøpling, og vi gjennomfører strandryddinger flere ganger gjennom året.
Vi har kjøkkenhage på oppvekstsenteret, drevet av elevbedriften "Småkokkans kjøkkenhage", men hvor alle deltar i arbeidet gjennom hele året. Hver høst arrangerer vi et stort høstmarked med mange spennende produkter. 

Vær raus: Oppvekstsenteret jobber kontinuerlig med å trene barn i å kjenne igjen egne og andres følelser og tenkemåter. Psykisk helse er en grunnleggende del av det daglige arbeidet med barna. Det handler om livsmestring, om å utvikle barns sosiale og emosjonelle ferdigheter.


Livsglede: Oppvekstsenteret har samarbeid med foreningen Livsglede for eldre, og vi samarbeider med Frøya helsetun og dagsenter for demente.

 


Dyrøy oppvekstsenter - en trygg seilas med latter, lek og læring

Kontakt

Randi Gaustad
Virksomhetsleder
E-post
Telefon 97 15 81 74
Avd. barnehage
Telefon 45 66 39 02

Åpningstider

Åpningstider barnehagen: 07.00 - 16.45


Åpningstider SFO: 07.00 - 16.45


Skoledagen man-tor: 08.15 - 13.45


Skoledagen fredag: 08.15 - 12.30

Adresse

Seterveien 11, 7273 Norddyrøy