Dyrøy oppvekstsenter


Dyrøy oppvekstsenter består av barnehage, skole og SFO.

Oppvekstsenteret bygges ut og renoveres fra høsten 2018.

Skolen har elever fra 1.-7. trinn, og er inndelt i tre grupper med rundt 30 elever til sammen. Barnehagen har én avdeling med barn i alderen 0-6 år. Oppvekstsenteret har stort fokus på inkludering, trivsel og tidlig innsats. Språkstimulering og leseopplæring er andre satsningsområder, og som en rød tråd gjennom det hele jobber oppvekstsenteret med å videreutvikle nærmiljøpedagogikken.

Oppvekstsenteret er miljøsertifisert med Grønt Flagg.

 

Fra årsmeldinga 2017

Dyrøy oppvekstsenter har et godt samarbeid med lokalt næringsliv. Hvert år arrangeres nærmiljøuke, og denne gang var det fokus på båter før og nå. Det ble blant annet bedriftsbesøk på Kystteknikk og Ørnli Slipp, med grundig gjennomgang av byggeprosess, verktøy og utstyr til båtbygging. I tillegg var det besøk på Salmars oppdrettslokalitet Rataren.

Dyrøy oppvekstsenter knytter ofte arbeidet opp mot lokalsamfunnet. Titranulykka var et av temaene dette året, og elevene fikk se dokumentar fra ulykka, det ble lest og arbeidet med ulike tekster, og det ble sunget sanger og gamle båter ble studert. Ord og uttrykk fra kystmiljøet ble også gjennomgått og arbeidet med. Mens elevene jobbet med Titranulykka, tok barnehagen seg en liten gåtur til Seashell og studerte levende kamskjell og hummer.

Oppvekstsenteret har samarbeid med foreningen Livsglede for eldre, og ved ett tilfelle var hele oppvekstsenteret på sykehjemmet og underholdt med sang. Ellers drar mindre grupper på besøk til dagsenteret for demente eller de kommer til oppvekstsenteret.

Dyrøy oppvekstsenter er opptatt av å ta vare på nærmiljøet, og gjennom året hadde de flere strandryddedager. Ivrige barn og ansatte plukket mange kilo søppel. Arbeidet med å bli miljøsertifisert med grønt flagg ble påstartet og oppvekstsenteret utarbeidet en miljøhandlingsplan.

Brukerundersøkelser blant elever og foreldre viser svært god trivsel ved oppvekstsenteret – og dette legger godt grunnlag for lek og læring. Her er det godt å være!

 

Fra årsmeldinga 2016

I nærmiljøukene 2016 hadde Dyrøy oppvekstsenter fokus på bl.a. fortellingene om Guri Kunna og Froan. Hensikten var å gjøre elevene bedre kjent med lokal historie og geografi slik at de blir mer bevisst sin egen identitet og tilhørighet. I løpet av ukene intervjuet elevene eldre i bygda og fikk mye kunnskap om tida før. De var også på flere bedriftsbesøk i nærmiljøet. En dag var elever fra 1. – 2. klasse med en lokal fisker på sjøen. Da dro de ruser og teiner og fikk blant annet en kjempestor hummer. Av fisken de fikk ble det nydelig fiskesuppe og panert torsk. Videre jobbet barna med dialektord og engelske ord fra kystmiljøet. Arbeidet ble presentert med veggavis, sang og quiz. De avsluttet prosjektet med åpen skole der de serverte kaffe og hjemmebakte skuffkaker til gjestene sine. Da gjestene gikk hjem, visste alle hvor kalvbota var og hva illramsin betyr. Vet du?

Kontakt

Randi Gaustad
Virksomhetsleder
E-post
Telefon 72 44 75 09
Mobil 971 58 174
Avd. barnehage
Mobil 456 63 902

Åpningstider

Åpningstider barnehagen: 07.00 - 16.45
Åpningstider SFO: 07.00 - 1645
Skoledagen man-tor: 08.15 - 13.45
Skoledagen fredag: 08.15 - 12.30

Adresse

Seterveien 11, 7273 Norddyrøy

Kartpunkt