Dyrøy oppvekstsenter


Dyrøy oppvekstsenter består av barnehage, skole og SFO.

Oppvekstsenteret ble ferdig utbygd og renovert i februar 2020. 

Skolen har elever fra 1.-7. trinn, og er inndelt i tre grupper med rundt 40 elever til sammen. Barnehagen har én avdeling med barn i alderen 0-6 år. Oppvekstsenteret har stort fokus på inkludering, trivsel og tidlig innsats. Språkstimulering og leseopplæring er andre satsningsområder.

Oppvekstsenteret er miljøsertifisert med Grønt Flagg.

 

Fra årsmeldinga 2018

Grønt flagg: Dyrøy oppvekstsenter var raskt ute da politikerne bestemt at alle barnehager og skoler i kommunen skulle miljøsertifiseres etter kriteriene for å få grønt flagg. Oppvekstsenteret gjennomførte en miljøkartlegging, utarbeidet handlingsplan og miljøregler. Det overordna fokuset er marin forsøpling. Som de første i kommunen til å bli sertifisert med det grønne flagget, ble feiringen ekstra markert.  

 

Vær raus: Oppvekstsenteret jobber kontinuerlig med å trene barn i å kjenne igjen egne og andres følelser og tenkemåter. Psykisk helse er en grunnleggende del av det daglige arbeidet med barna. Det handler om livsmestring, om å utvikle barns sosiale og emosjonelle ferdigheter. Under den kommunale folkehelseuka ble hele uka viet til psykisk helsefremmende arbeid. Brukerundersøkelser ved oppvekstsenteret viser at barna trives og har det godt ved oppvekstsenteret.

Nytt oppvekstsenter: I desember 2017 startet arbeidene med å utvide og renovere oppvekstsenteret. Arbeidet pågår gjennom hele 2019, og er beregnet ferdigstilt til januar 2020.

 

Fra årsmeldinga 2017

Dyrøy oppvekstsenter har et godt samarbeid med lokalt næringsliv. Hvert år arrangeres nærmiljøuke, og denne gang var det fokus på båter før og nå. Det ble blant annet bedriftsbesøk på Kystteknikk og Ørnli Slipp, med grundig gjennomgang av byggeprosess, verktøy og utstyr til båtbygging. I tillegg var det besøk på Salmars oppdrettslokalitet Rataren.

Dyrøy oppvekstsenter knytter ofte arbeidet opp mot lokalsamfunnet. Titranulykka var et av temaene dette året, og elevene fikk se dokumentar fra ulykka, det ble lest og arbeidet med ulike tekster, og det ble sunget sanger og gamle båter ble studert. Ord og uttrykk fra kystmiljøet ble også gjennomgått og arbeidet med. Mens elevene jobbet med Titranulykka, tok barnehagen seg en liten gåtur til Seashell og studerte levende kamskjell og hummer.

Oppvekstsenteret har samarbeid med foreningen Livsglede for eldre, og ved ett tilfelle var hele oppvekstsenteret på sykehjemmet og underholdt med sang. Ellers drar mindre grupper på besøk til dagsenteret for demente eller de kommer til oppvekstsenteret.

Dyrøy oppvekstsenter er opptatt av å ta vare på nærmiljøet, og gjennom året hadde de flere strandryddedager. Ivrige barn og ansatte plukket mange kilo søppel. Arbeidet med å bli miljøsertifisert med grønt flagg ble påstartet og oppvekstsenteret utarbeidet en miljøhandlingsplan.

Brukerundersøkelser blant elever og foreldre viser svært god trivsel ved oppvekstsenteret – og dette legger godt grunnlag for lek og læring. Her er det godt å være!

Kontakt

Randi Gaustad
Virksomhetsleder
E-post
Telefon 72 44 75 09
Mobil 971 58 174
Avd. barnehage
Mobil 456 63 902

Åpningstider

Åpningstider barnehagen: 07.00 - 16.45
Åpningstider SFO: 07.00 - 1645
Skoledagen man-tor: 08.15 - 13.45
Skoledagen fredag: 08.15 - 12.30

Adresse

Seterveien 11, 7273 Norddyrøy

Kartpunkt