Skolefritidsordningen SFO

Skolefritidsordningen er et omsorg- og fritidstilbud utenom den obligatoriske skoledagen for barn i 1-4 klasse.

Innholdet skal preges av barns behov for lek, kulturaktiviteter og sosial læring.

Frøya kommune eier skolefritidsordningen i Frøya. Hovedutvalg for drift er ansvarlig styringsorgan.

Skolefritidsordning tilbys ved følgende skoler/oppvekstsentre: