Oppgradering av Frøyatunnelen

Frøyatunellen vil bli nattestengt i perioder

Les mer

Nordskag oppvekstsenter

 

Nordskag oppvekstsenter ligger på nordsiden av Frøya, og består av 4-avdelings barnehage, skole med 1.-7. trinn og SFO–ordning for 1.-4. trinn.

På Nordskag oppvekstsenter skal alle være trygge på seg selv, og de skal være trygge på alle rundt seg. Barna skal kjenne at de hører til, de skal alltid ha noen å være sammen med, stole på og snakke med. Det er viktig at alle skal kjenne sin bakgrunn, være stolt over hvem de er og hvor de kommer fra.

 

 

Kontakt

Barnehage

Blåbærtua:913 68 769     
Moseberget: 958 62 723
Lyngheia: 913 67 681

Tonje Dahlø Sørlie
Fungerende virksomhetsleder
E-post
Mobil 90 88 35 71

Åpningstider

07.00-16.45

Adresse

Skoleveien 21, 7266 Kverva

Kartpunkt