Nordskag oppvekstsenter

 

Nordskag oppvekstsenter ligger på nordsiden av Frøya, og består av 4-avdelings barnehage, skole med 1.-7. trinn og SFO–ordning for 1.-4. trinn.

På Nordskag oppvekstsenter skal alle være trygge på seg selv, og de skal være trygge på alle rundt seg. Barna skal kjenne at de hører til, de skal alltid ha noen å være sammen med, stole på og snakke med. Det er viktig at alle skal kjenne sin bakgrunn, være stolt over hvem de er og hvor de kommer fra.

 

 

Kontakt

Barnehage
Tonje Dahlø Sørlie
Fungerende virksomhetsleder
E-post

Åpningstider

07.00-16.45

Adresse

Skoleveien 21, 7266 Kverva