Nordskag oppvekstsenter

Nordskag oppvekstsenter ligger på nordsiden av Frøya, og består av 4-avdelings barnehage, skole med 1.-7. trinn og SFO–ordning for 1.-4. trinn.

Nordskag oppvekstsenter ligger midt på øya Frøya, og består av barnehage, skole og SFO. Ved skolen har vi 34 elever på 1.-7.trinn. Barnehagen har to avdelinger 0-3 år og to avdelinger 3-6 år. Oppvekstsenteret ligger fint til med nærhet til skog og mark, sjø og fjære - og naturen brukes mye i opplæringen. I utviklingsarbeidet har vi språk og inkludering i fokus.

På Nordskag oppvekstsenter skal alle være trygge på seg selv, og de skal være trygge på alle rundt seg. Barna skal kjenne at de hører til, de skal alltid ha noen å være sammen med, stole på og snakke med. Det er viktig at alle skal kjenne sin bakgrunn, være stolt over hvem de er og hvor de kommer fra.

Ved senteret samarbeider ansatte på skolen og barnehagen om opplæringen til barna, slik at erfaringer deles og barna ivaretas gjennom hele løpet av voksne som samhandler tett.

 

 

 

 

 

 

 

Avdelinger i barnehagen:

Blåbærtua: 913 68 769

Moseberget: 486 88 986

Lyngheia: 958 62 723

Blomsterenga: 913 67 681

Kontakt

Tonje Dahlø Sørlie
Virksomhetsleder
E-post
Telefon 90 88 35 71
Lill Marita Olsen
Avdelingsleder barnehage
E-post
Telefon 41 66 24 98

Åpningstider

07.00-16.45

Adresse

Skoleveien 21, 7266 Kverva