Egengodkjenning av kommuneplanens arealdel 2022-2034 for Frøya kommune - tema næringsarealer

Kommunestyret vedtok i sak 6/23, 24.01.2023, å egengodkjenne de deler av kommuneplanens arealdel 2022 – 2034, der det ikke foreligger innsigelse, eller der varslet innsigelse fra sektormyndighet er tatt til følge, etter merknadsbehandling av 1. og 2. gangs høring. Administrasjonen ble gitt myndighet til å rette opp i, og klargjøre dokumenter og plankart etter vedtak.

Vedtaket ble fattet i medhold av plan- og bygningslovens § 11-15, og kan ikke påklages.

Dere varsles herved om planvedtaket i henhold til plan- og bygningslovens (pbl) § 11-15. Vedtatt kommuneplan er straks bindende for framtidig arealbruk. Unntak fra dette er områder merket «uten rettsvirkning» i plankartet, grunnet innsigelser fra sektormyndighetene.

Samtlige areal er konsekvensutredet jf. forskrift om konsekvensutredninger § 30 og vurdert etter naturmangfoldloven §§ 8-12.

Saksdokumenter

Plankart, planbestemmelser og planbeskrivelse, saksfremstilling og andre sentrale saksdokumenter er vedlagt. Ønske om kopi av dokumentene rettes til Servicetorget på postmottak@froya.kommune.no eller på tlf. 72 46 32 00.

Innsigelser

Det forelå flere innsigelser fra sektormyndighetene gjennom planprosessen. De innsigelsene som ikke ble løst underveis, skal tas til mekling med de aktuelle myndighetene. Området som tas til mekling er merket «*» i plandokumenter, og er merket som «uten rettsvirkning» i plankartet.

Plankartet kan ses i kommunens digitale kartløsning som du finner her

Vedtaket ble fattet i medhold av plan- og bygningslovens § 11-15, og kan ikke påklages.

 

Kommuneplanens arealdel 2022-2034
Tittel Publisert Type
Samlet saksfremstilling

Samlet saksfremstilling

02.02.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Samlet saksfremstilling.pdf
Vedlegg 1 Planbeskrivelse

Vedlegg 1. Planbeskrivelse

02.02.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Vedlegg 1 2023-02-02 KPA 2023-2034 KPA Frøya kommune Planbeskrivelse_ (002).pdf
Vedlegg 2 Planbestemmelser

Vedlegg 2. Planbestemmelser

02.02.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Vedlegg 2 2023-01-24 KPA 2022-2034 Frøya kommune Bestemmelser .pdf
Vedlegg 3A Plankart Nye områder

Vedlegg 3A Plankart - Nye områder

10.02.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Vedlegg 3A Plankart - nye områder.pdf
Vedlegg 3B Plankart - Fast-Frøya

Vedlegg 3B Plankart - Fast-Frøya

09.02.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned FastFrøya3.pdf
Vedlegg 3C Plankart - Øyrekka

Vedlegg 3C Plankart - Øyrekka

09.02.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Øyrekka.pdf
Vedlegg 4A Egnethets- og konsekvensutredning 1. gangs høring

Vedlegg 4A Egnethets- og konsekvensutredning 1. gangs høring

03.02.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Vedlegg 4A Egnethets- og konsekvensutredning 1. gangs høring.pdf
Vedlegg 4B Egnethets- og konsekvensutredning med vurdering etter NML 2. gangs høring

Vedlegg 4B Egnethets- og konsekvensutredning med vurdering etter NML 2. gangs høring

03.02.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Vedlegg 4B Egnethets- og konsekvensutredning med vurdering etter NML 2. gangs høring.pdf
Vedlegg 4C Vurdering etter naturmangfoldloven 8-12 - alle areal

Vedlegg 4C Vurdering etter naturmangfoldloven 8-12 - alle areal

02.02.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Vedlegg 4C Vurdering etter naturmangfoldloven 8-12 - alle areal.pdf
Vedlegg 5A ROS-analyse 1. gangs høring

Vedlegg 5A ROS-analyse 1. gangs høring

02.02.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Vedlegg 5A ROS-analyse 1. gangs høring.pdf
Vedlegg 5B ROS-analyse 2. gangs høring

Vedlegg 5B ROS-analyse 2. gangs høring

02.02.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Vedlegg 5B ROS-analyse 2. gangs høring.pdf
Vedlegg 6A Sammenstilling av innspill etter høringer

Vedlegg 6A Sammenstilling av innspill etter høringer

02.02.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Vedlegg 6A Sammenstilling av innspill etter høringer.pdf
Vedlegg 6B Merknadsbehandling

Vedlegg 6B Merknadsbehandling

02.02.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Vedlegg 6B Merknadsbehandling.pdf
Vedlegg 6C Behandling av innsigelser

Vedlegg 6C Behandling av innsigelser

02.02.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Vedlegg 6C - Behandling av innsigelser.pdf
Vedlegg 7 Arealstatistikk

Vedlegg 7 Arealstatistikk

02.02.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Vedlegg 7 Arealstatistikk.pdf