Bygge selv

Dette kan du bygge uten å søke

Hva du kan bygge uten å søke kommunen om tillatelse finner du på DiBK.no, der kan du også benytte et verktøy som viser hvor stor du kan bygge. 

Selv om du ikke må søke, må du informere oss om tiltaket og plasseringen slik at vi kan oppdatere kart- og matrikkeldata (byggemelding)

Søke selv

Mindre tiltak på bebygd eiendom, alminnelige driftsbygninger i landbruket, midlertidige bygninger, kontruksjoner eller anlegg som ikke skal plasseres for lengre tidsrom enn 2 år og opprettelse av grunneiendom kan du søke om og bygge selv. 

Før du starter bør du skrive ut et situasjonskart i målestokk 1:500 og finne planbestemmelsene som gjelder for din eiendom. Situasjonskart og planbestemmelser finner du på kommunekart.com ved å søke på gnr/bnr eller adressen din. 

OVERSIKT OVER TRINNENE:

 1. Finn planene og bestemmelsene for din eiendom
 2. Hva må du ta hensyn til?
 3. Hvor mye mer kan du bygge på eiendommen din?
 4. Du må tegne og vise plasseringen på det du ønsker å bygge.
 5. Naboene må varsles før du kan sende inn byggesøknaden din.
  1. Bestill naboliste ved å oppgi ditt gnr/bnr (ikke for profesjonelle)
  2. Ønsker du å bygge nærmere nabogrensen enn det loven sier må det foreligge avstandserklæring/nabosamtykke fra naboen din. 
 6. Fyll ut søknad og send den inn.
  1. Søknaden kan sendes per e-post, post eller leveres personlig til Servicesenteret. 
 7. Først når kommunen sier ja, kan du starte byggingen.
  1. Dersom søknaden din er fullstendig og i tråd med regelverk skal du som hovedregel få svar innen 3 uker, er saken din mer omfattende skal du få svar innen 12 uker.
 8. Når du er ferdig, må du søke om ferdigattest. 

Vi tar saksbehandlingsgebyr for å behandle søknaden din, priser for behandling av søknaden finner du i gebyrregulativet

Kontakt

Servicesenteret
E-post
Telefon 72 46 32 00

Åpningstider

Mandag og Torsdag
kl. 10.00 - 14.00

Ring eller send e-post for å avtale møte utenom åpningstiden.

Adresse

Besøksadresse

Rådhusgata 25, 7260 Sistranda

Postadresse

Postboks 152, 7261 Sistranda