Salgsbevilling

Når trenger du salgsbevilling?

Butikker som skal selge alkohol må søke om salgsbevilling. Den gjelder for drikke som inneholder over 2,5 og høyst 4,7 volumprosent alkohol, og gis til:

  • Dagligvareforretninger
  • Øl- og mineralvannutsalg
  • Brygeriutsalg

Kiosker og bensinstasjoner kan ikke få salgsbevilling.

Hvordan få salgsbevilling?

Det må søkes bevilling. Bevillingen gis til den personen eller det selskapet som har det økonomiske ansvaret for driften av butikken eller utsalget.

Hvor lang tid tar det?

Saksbehandlingstiden er inntil tre måneder fra du har sendt inn alle nødvendige opplysninger og dokumenter. Søknaden blir sendt på høring til politiet, skatteoppkreveren og skatteetaten. Behandlingstiden kan bli lengre hvis høringsinstansene har bemerkninger til søknaden eller hvis du gjør endringer underveis i søknadsbehandlingen.

Salgstider for øl

Salgssteder med kommunal bevilling til salg og utlevering av alkoholholdig drikk gruppe 1, kan selge/utlevere alkoholholdig drikk fra:

Kl. 08:00 – 20:00 mandag til fredag og dagen før Kristi himmelfartsdag
Kl. 08:00 – 18:00 dager før søn- og helligdager
Kl. 08:00 – 16:00 påske-, pinse- og julaften (jf. lov om helligdager og helligdagsfred § 5 første ledd.)

Salg og utlevering av alkoholholdig drikk gruppe 1 skal ikke skje på søn- og helligdager, 1. og 17. mai, jf. alkohollovens § 3-7 tredje ledd.