Oppgradering av Frøyatunnelen

Frøyatunellen vil bli nattestengt i perioder

Les mer

Viktige telefonnummer

 

Brann 110
Politi 112
Ambulanse 113
Legevakt 116 117
Beredskapstelefon 480 53 146
Døgnbetjent veterinærvakt 880 02 055
Vakteberedskap m/jordmor 909 09 065
Vaktberedskap vannverk 480 73 963
Gjelder utenom normal arbeidstid (1500-0700). I normal arbeidstid kontaktes servicekontoret på tlf 72463200
Henvendelse ang. brøyting 953 69 927
Leder Kriseteam

415 00 947/ 905 96 324