Viktige telefonnummer

 

Brann 110
Politi 112
Ambulanse 113
Legevakt 116 117
Beredskapstelefon 480 53 146
Døgnbetjent veterinærvakt 880 02 055
Vakteberedskap m/jordmor 909 09 065
Vaktberedskap vannverk 480 73 963
Kommunal brøytevakt 953 69 927
Leder Kriseteam

415 00 947/ 905 96 324