Viktige telefonnummer

nødnummer
Beredskap Nødnummer
Brann 110
Politi 112
Ambulanse 113
nød2
Beredskap Telefon
Legevakt 116 117
Beredskapstelefon brann og redning 480 53 146
Døgnbetjent veterinærvakt 880 02 055
Vakteberedskap m/jordmor 909 09 065
Vaktberedskap vannverk 480 73 963 Gjelder utenom normal arbeidstid (1500-0700). I normal arbeidstid kontaktes servicekontoret på tlf 72463200
Henvendelse ang. brøyting 953 69 927