Personvernerklæring i Frøya kommune

Denne erklæringen redegjør for hvordan personvernet ivaretas av Frøya kommune i forbindelse med innsamling av personopplysninger. For å kunne utøve myndighet og tilby deg gode tjenester, må vi ofte behandle opplysninger om deg elektronisk eller i et register. I denne erklæringen beskriver vi hvordan vi behandler dine personopplysninger, hva som er formålet, hvilke rettigheter du har og annet.

Personvern handler om at den enkelte skal ha kontroll over og i størst mulig grad kunne bestemme over egne personopplysninger. Den nye personvernforordningen (GDPR) vil tre i kraft i løpet av juli 2018 og berører hvordan Frøya kommune håndterer personopplysninger om deg.

Formål

Formålet med behandlingen er å tilby deg offentlige tjenester eller utføre lovpålagte oppgaver


Grunnlag

Det kan for eksempel være at du har gitt oss samtykke til å håndtere personopplysningene eller vi skal oppfylle en avtale med deg. Det kan også være nødvendig for at vi skal oppfylle en rettslig forpliktelse eller utøve offentlig myndighet.

Dersom behandlingen er basert på samtykke, har du rett til å trekke det tilbake når som helst.

For sistnevnte grunnlag, kan du i visse tilfeller protestere mot behandlingen.

Noen ganger er det også et lovfestet eller avtalefestet krav om at dine personopplysninger må gis.

Personopplysningsloven og personvernforordningen artikkel 6 – 11 og 21 gir utfyllende informasjon.

 

Innsyn og sletting

Du har rett til å ha kontroll over egne personopplysninger. Hver gang Frøya kommune behandler personopplysninger om deg, har du blant annet rett til å få vite hvilke opplysninger som behandles, hva de brukes til, og når de eventuelt blir slettet. Kommunen har ikke anledning til å bruke disse opplysningene til annet enn det som følger av formålet med behandlingen, og kan heller ikke dele opplysningene med andre, uten at du er informert.

Dersom du lurer på hvilke opplysninger om deg kommunen behandler, kan du be om innsyn. Kommunen er forpliktet til å behandle din forespørsel innen 30 arbeidsdager. På Datatilsynets nettsider kan du lese mer inngående om dine rettigheter.

Det vises ellers til personopplysningsloven og personvernforordningen artikkel 12 og 17 og arkivregelverket.
 

Informasjonskapsler

Våre nettsider bruker informasjonskapsler for å tilby deg tilpassede nettjenester og gi deg en god brukeropplevelse. En informasjonskapsel er en liten tekstfil som lagres på maskinen din.

Les mer om hvilke informasjonskapsler vi bruker.


Personvernombud

Frøya kommune kommune har et eget personvernombud. Ombudet skal bidra til at vi følger kravene i regelverket og være bindeledd mellom deg og kommunen dersom du behøver hjelp i forhold til dine rettigheter.

Du kan kontakte personvernombudet på telefon 984 13 008 eller epost: lars.christian.larsen@froya.kommune.no