Administrasjon

Øverste administrative leder i Frøya kommune er rådmannen. Kommunen har en flat struktur med 2 beslutningsnivåer. Kommunen har 17 virksomheter. Alle med hver sin virksomhetsleder i direkte linje til rådmannen.

Kommunen har et rådmannsteam som består av:

 

Navn og tittel Kontaktinfo

Svanhild Mosebakken

Rådmann

Mobil: 992 78 533

Beathe Sandvik Meland

Assisterende rådmann

Mobil: 952 88 121

Roger Ansgar Antonsen

Kommunalsjef

Mobil: 916 70 409

Thomas Sandvik

Økonomisjef

Mobil: 412 15 328

Marit Wisløff Norborg

Virksomhetsleder Strategi, kultur og næring

Mobil: 482 62 789

Jomar Finseth

Virksomhetsleder Teknisk

Mobil: 950 67 989


Virksomheten Strategi og Utvikling (SU) har følgende hovedarbeidsområder:

 • Kommuneplan
 • Næring
 • Kvalitetsutvikling
 • Tilflytting/vekstkommune
 • Controller
 • Folkehelse
 • Kompetanseutvikling
 • Prosjektledelse
 

I tillegg har vi en fellesadministrasjon bestående av:

 • Offentlig Servicekontor
 • Økonomiavdeling
 • IKT-avdeling

 

Frøya kommune samarbeider mye interkommunalt. Følgende interkommunale samarbeid finnes:

 • PPT (med Hitra og Snillfjord)
 • NAV (med Hitra)
 • Feiing (med Hitra)
 • Skatteoppkreving (med Orkdalsregionen)
 • Legevakt (med Orkdalsregionen)
 

Kontakt

Svanhild Mosebakken
Rådmann
E-post
Mobil 992 78 533
Beathe Sandvik Meland
Ass. rådmann
E-post
Telefon 72 46 32 32