Administrasjon

Øverste administrative leder i Frøya kommune er kommunedirektøren. Kommunen har en flat struktur med 2 beslutningsnivåer. Kommunen har 16 virksomheter. Alle med hver sin virksomhetsleder i direkte linje til kommunedirektøren.

Kommunedirektør Beathe Sandvik Meland 

Kommunen har et strategisk lederteam som består av:

 

Navn og tittel Kontaktinfo

Beathe Sandvik Meland

Kommunedirektør

beathe.meland@froya.kommune.no

Tlf: 952 88 121

Roger Ansgar Antonsen

Økonomisjef og assisterende kommunedirektør

roger.antonsen@froya.kommune.no

Tlf: 916 70 409

Thomas Sandvik

Kommunalsjef allmenne- og tekniske tjenester

thomas.sandvik@froya.kommune.no

Tlf: 412 15 328

Marit Wisløff Norborg

Stabssjef

marit.wisloff.norborg@froya.kommune.no

Tlf: 482 62 789

Håvard Holte Os

Kommunalsjef oppvekst og kultur

havard.holteos@froya.kommune.no

Tlf: 917 47 433

Renate Loktu Sandvik

Kommunalsjef Helse og mestring

renate.loktu.sandvik@froya.kommune.no

Tlf: 986 74 983

 

 

Oversikt over virksomhetsledere:

 

Navn og tittel Kontaktinfo
Lise Måsøval 
Virksomhetsleder Nordskag oppvekstsenter

lise.masoval@froya.kommune.no 
Tlf: 926 24 629

Nina Mathissen
Virksomhetsleder Mausund oppvekstsenter
ninamalfrid.mathissen@froya.kommune.no
Tlf: 41100226
Tove Karlsen
Virksomhetsleder Nabeita oppvekstsenter
tove.karlsen@froya.kommune.no
Tlf: 476 60 073
Randi Gaustad
Virksomhetsleder Dyrøy oppvekstsenter
randi.gaustad@froya.kommune.no
Tlf: 971 58 174
Sissel Jorid Ø. Strømøy
Virksomhetsleder Sistranda barneskole
sissel.skoran@froya.kommune.no
Tlf: 996 39 325

Margit Kristiansen Myrseth
Virksomhetsleder Frøya ungdomsskole

margitkristiansen.myrseth@froya.kommune.no
Tlf: 974 84 800

Line Brendberg
Virksomhetsleder Sørburøy skole
line.brendberg@froya.kommune.no
Tlf: 977 20 599
Mona Åsen
Virksomhetsleder Nesset barnehage

mona.aasen@froya.kommune.no
Tlf: 974 99 323

Toril Antonsen Aae
Virksomhetsleder Kulturskolen
toril.antonsen.aae@froya.kommune.no
Tlf: 917 80 570

Kitt Julie Hansen
Virksomhetsleder Plan, miljø og forvaltning

kittjulie.hansen@froya.kommune.no
Tlf: 413 34 472

Ann-Magritt Glørstad
Virksomhetsleder Eiendomsforvaltning, kommunalteknikk og utbygging

annmagritt.glorstad@froya.kommune.no
Tlf: 995 41 033

Frode Larsen
Virksomhetsleder Servicesenteret, regnskap og IKT
frode.larsen@froya.kommune.no
Tlf: 468 99 945
Torny Dahlø Sørlie
Virksomhetsleder Familie og Helse
torny.sorlie@froya.kommune.no
Tlf: 974 98 711
Ann Kristin Sandvik
Virksomhetsleder Bo-, aktivitet og miljøtjenesten
ann.kristin.sandvik@froya.kommune.no
Tlf: 413 77 778
Ann Kristin Sandvik
Virksomhetsleder Pleie og omsorg
ann.kristin.sandvik@froya.kommune.no
Tlf: 413 77 778

Elin Karpinski Strandheim
Virksomhetsleder Kultur og idrett

elin.strandheim@froya.kommune.no
Tlf: 47409309

 

Interkommunale tjenester:

Vertskommune Frøya:

  • Sosialtjenesten i NAV
  • Jordmortjeneste

Vertskommune Hitra:

  • PP-tjenesten
  • Brannberedskap
  • Rus/psykisk helse

Kontakt

Beathe Sandvik Meland
Kommunedirektør
E-post
Mobil 952 88 121
Roger Antonsen
Assisterende kommunedirektør
E-post
Mobil 916 70 409