Oppgradering av Frøyatunnelen

Frøyatunellen vil bli nattestengt i perioder

Les mer

Administrasjon

Øverste administrative leder i Frøya kommune er kommunedirektøren. Kommunen har en flat struktur med 2 beslutningsnivåer. Kommunen har 16 virksomheter. Alle med hver sin virksomhetsleder i direkte linje til kommunedirektøren.

 

Kommunedirektør Beathe Sandvik Meland

 

Kommunen har et strategisk lederteam som består av:

 

Navn og tittel Kontaktinfo

Beathe Sandvik Meland

Kommunedirektør

beathe.meland@froya.kommune.no

Tlf: 952 88 121

Roger Ansgar Antonsen

Økonomisjef og assisterende kommunedirektør

roger.antonsen@froya.kommune.no

Tlf: 916 70 409

Thomas Sandvik

Kommunalsjef allmenne- og tekniske tjenester

thomas.sandvik@froya.kommune.no

Tlf: 412 15 328

Marit Wisløff Norborg

Stabssjef

marit.wisloff.norborg@froya.kommune.no

Tlf: 482 62 789

Margit Kristiansen Myrseth

Kommunalsjef oppvekst og kultur

margitkristiansen.myrseth@froya.kommune.no

Tlf: 974 84 800

Renate Loktu Sandvik

Kommunalsjef Helse og mestring

renate.loktu.sandvik@froya.kommune.no

Tlf: 986 74 983

Sonja Dybvik

HR sjef

Sonja.dybvik@froya.kommune.no

Tlf: 980 91 429

 

 

Oversikt over virksomhetsledere:

 

Navn og tittel Kontaktinfo
Tonje Dahlø Sørlie
Virksomhetsleder Nordskag oppvekstsenter

Tonjedahlo.sorlie@froya.kommune.no 
Tlf: 908 83 571

Håvard H. Os
Virksomhetsleder Mausund oppvekstsenter
havard.holte.os@froya.kommune.no
Tlf: 91 74 74 33
Lise Måsøval
Virksomhetsleder Nabeita oppvekstsenter
lise.masoval@froya.kommune.no
Tlf: 926 24 629
Randi Gaustad
Virksomhetsleder Dyrøy oppvekstsenter
randi.gaustad@froya.kommune.no
Tlf: 971 58 174
Sissel Jorid Ø. Strømøy
Virksomhetsleder Sistranda barneskole
sissel.skoran@froya.kommune.no
Tlf: 996 39 325

Mona Lise Øien
Virksomhetsleder Frøya ungdomsskole

Mona.lise.oien@froya.kommune.no
Tlf: 976 44 633

Håvard H. Os
Virksomhetsleder Sørburøy skole
havard.holte.os@froya.kommune.no
Tlf: 91 74 74 33
Mona Åsen
Virksomhetsleder Nesset barnehage

mona.aasen@froya.kommune.no
Tlf: 974 99 323

Toril Antonsen Aae
Virksomhetsleder Kulturskolen
toril.antonsen.aae@froya.kommune.no
Tlf: 917 80 570

Kitt Julie Hansen
Virksomhetsleder Plan, miljø og forvaltning

kittjulie.hansen@froya.kommune.no
Tlf: 413 34 472

Ann-Magritt Glørstad
Virksomhetsleder Eiendomsforvaltning, kommunalteknikk og utbygging

annmagritt.glorstad@froya.kommune.no
Tlf: 995 41 033

Marit W. Norborg
Virksomhetsleder Servicesenteret, regnskap og IKT
marit.wisloff.norborg@froya.kommune.no
Tlf: 482 62 789
Torny Dahlø Sørlie
Virksomhetsleder Familie og Helse
torny.sorlie@froya.kommune.no
Tlf: 974 98 711
Anita Kristiansen
Virksomhetsleder Bo-, aktivitet og miljøtjenesten
Anita.kristiansen@froya.kommune.no
Tlf: 99 40 24 48
Ann Kristin Sandvik
Virksomhetsleder Pleie og omsorg
ann.kristin.sandvik@froya.kommune.no
Tlf: 413 77 778

Elin Karpinski Strandheim
Virksomhetsleder Kultur og idrett

elin.strandheim@froya.kommune.no
Tlf: 47409309

Elin Gåsvær Reppe

NAV-leder

elin.reppe@nav.no

Tlf: 975 99 311

 

Interkommunale tjenester:

Vertskommune Frøya:

  • Sosialtjenesten i NAV
  • Jordmortjeneste

Vertskommune Hitra:

  • PP-tjenesten
  • Brannberedskap
  • Rus/psykisk helse

Kontakt

Beathe Sandvik Meland
Kommunedirektør
E-post
Mobil 95 28 81 21
Roger Antonsen
Assisterende kommunedirektør
E-post
Mobil 91 67 04 09