Administrasjon

Øverste administrative leder i Frøya kommune er kommunedirektøren. Kommunen har en flat struktur med 2 beslutningsnivåer. Kommunen har 17 virksomheter. Alle med hver sin virksomhetsleder i direkte linje til kommunedirektøren.

Klikk for stort bildeKommunedirektør Beathe Sandvik Meland 

Kommunen har et rådmannsteam som består av:

 

Navn og tittel Kontaktinfo

Beathe Sandvik Meland

Kommunedirektør

beathe.sandvik.meland@froya.kommune.no

Tlf: 952 88 121

Roger Ansgar Antonsen

Assisterende kommunedirektør

roger.antonsen@froya.kommune.no

Tlf: 916 70 409

Thomas Sandvik

Økonomisjef

thomas.sandvik@froya.kommune.no

Tlf: 412 15 328

Marit Wisløff Norborg

Virksomhetsleder Strategi, kultur og næring

marit.wisloff.norborg@froya.kommune.no

Tlf: 482 62 789

Ann-Magritt Glørstad

Virksomhetsleder Drift og kommunalteknikk

annmagritt.glorstad@froya.kommune.no

Tlf: 995 41 033

Kitt Julie Hansen

Virksomhetsleder Forvaltning

kittjulie.hansen@froya.kommune.no

Tlf: 413 34 472

Renate Loktu Sandvik

Kommunalsjef Helse og mestring

renate.loktu.sandvik@froya.kommune.no

Tlf: 986 74 983


Virksomheten Strategi og Utvikling (SU) har følgende hovedarbeidsområder:

 • Kommuneplan
 • Næring
 • Kvalitetsutvikling
 • Folkehelse
 • Kompetanseutvikling
 • Prosjektledelse
 

I tillegg har vi en fellesadministrasjon bestående av:

 • Servicesenteret
 • Økonomiavdeling
 • IKT-avdeling

 

Frøya kommune samarbeider mye interkommunalt. Følgende interkommunale samarbeid finnes:

 • PPT (med Hitra)
 • NAV (med Hitra)
 • Feiing (med Hitra)
 • Skatteoppkreving (med Orkdalsregionen)
 • Legevakt (med Orkdalsregionen)
 

Oversikt over virksomhetsledere:

 

Navn og tittel Kontaktinfo
Lise Måsøval 
Virksomhetsleder Nordskag oppvekstsenter

lise.masoval@froya.kommune.no 

Håvard Holte Os
Virksomhetsleder Mausund oppvekstsenter
havard.holte.os@froya.kommune.no
Tlf: 917 47 433
Tove Karlsen
Virksomhetsleder Nabeita oppvekstsenter
tove.karlsen@froya.kommune.no
Tlf: 476 60 073
Randi Gaustad
Virksomhetsleder Dyrøy oppvekstsenter
randi.gaustad@froya.kommune.no
Tlf: 971 58 174
Sissel Jorid Ø. Strømøy
Virksomhetsleder Sistranda barneskole
sissel.skoran@froya.kommune.no
Tlf: 996 39 325

Margit Kristiansen Myrseth
Virksomhetsleder Frøya ungdomsskole

margitkristiansen.myrseth@froya.kommune.no
Tlf: 974 84 800

Line Brendberg
Virksomhetsleder Sørburøy skole
line.brendberg@froya.kommune.no
Tlf: 977 20 599
Eirin Teigås
Virksomhetsleder Nesset barnehage

eirin.teigas@froya.kommune.no
Tlf: 975 01 905

Toril Antonsen Aae
Virksomhetsleder Kulturskolen
toril.antonsen.aae@froya.kommune.no
Tlf: 917 80 570

Kitt Julie Hansen
Virksomhetsleder Forvaltning

kittjulie.hansen@froya.kommune.no
Tlf: 413 34 472

Ann-Magritt Glørstad
Virksomhetsleder Drift og kommunalteknikk

annmagritt.glorstad@froya.kommune.no
Tlf: 995 41 033

Marit Wisløff Norborg
Virksomhetsleder Strategi, kultur og næring
marit.wisloff.norborg@froya.kommune.no
Tlf: 482 62 789
Elin Reppe
Virksomhetsleder NAV Sosialtjenesten
elin.reppe@nav.no
 
Frode Larsen
Virksomhetsleder Servicesenteret
frode.larsen@froya.kommune.no
Tlf: 468 99 945
Torny Dahlø Sørlie
Virksomhetsleder Familie og Helse
torny.sorlie@froya.kommune.no
Tlf: 974 98 711
Berit Gulbrandsen
Virksomhetsleder Bo-, aktivitet og miljøtjenesten
berit.gulbrandsen@froya.kommune.no
Tlf: 918 32 496 
Ann Kristin Sandvik
Virksomhetsleder Pleie og omsorg
ann.kristin.sandvik@froya.kommune.no
Tlf: 413 77 778
 

Kontakt

Beathe Sandvik Meland
Kommunedirektør
E-post
Mobil 952 88 121
Roger Antonsen
Assisterende kommunedirektør
E-post
Mobil 916 70 409