Administrasjon

Øverste administrative leder i Frøya kommune er kommunedirektøren. Kommunen har en flat struktur med 2 beslutningsnivåer. Kommunen har 16 virksomheter. Alle med hver sin virksomhetsleder i direkte linje til kommunedirektøren.

 

Kommunedirektør Beathe Sandvik Meland

 

Kommunen har et strategisk lederteam som består av:

 

Navn og tittel Kontaktinfo

Beathe Sandvik Meland

Kommunedirektør

beathe.meland@froya.kommune.no

Tlf: 952 88 121

Roger Ansgar Antonsen

Økonomisjef og assisterende kommunedirektør

roger.antonsen@froya.kommune.no

Tlf: 916 70 409

Thomas Sandvik

Kommunalsjef allmenne- og tekniske tjenester

thomas.sandvik@froya.kommune.no

Tlf: 412 15 328

Marit Wisløff Norborg

Stabssjef

marit.wisloff.norborg@froya.kommune.no

Tlf: 482 62 789

Margit Kristiansen Myrseth

Kommunalsjef oppvekst og kultur

margitkristiansen.myrseth@froya.kommune.no

Tlf: 974 84 800

Renate Loktu Sandvik

Kommunalsjef Helse og mestring

renate.loktu.sandvik@froya.kommune.no

Tlf: 986 74 983

Sonja Dybvik

HR sjef

Sonja.dybvik@froya.kommune.no

Tlf: 980 91 429

 

 

Oversikt over virksomhetsledere:

 

Navn og tittel Kontaktinfo

Tonje Dahlø Sørlie

Virksomhetsleder Nordskag oppvekstsenter

Tonjedahlo.sorlie@froya.kommune.no 

Tlf: 908 83 571

Håvard H. Os

Virksomhetsleder Mausund oppvekstsenter

havard.holte.os@froya.kommune.no

Tlf: 917 47 433

Lise Måsøval

Virksomhetsleder Nabeita oppvekstsenter

lise.masoval@froya.kommune.no

Tlf: 926 24 629

Randi Gaustad

Virksomhetsleder Dyrøy oppvekstsenter

randi.gaustad@froya.kommune.no

Tlf: 971 58 174

Sissel Jorid Ø. Strømøy

Virksomhetsleder Sistranda barneskole

sissel.skoran@froya.kommune.no

Tlf: 996 39 325

Mona Lise Øien

Virksomhetsleder Frøya ungdomsskole

Mona.lise.oien@froya.kommune.no

Tlf: 976 44 633

Håvard H. Os

Virksomhetsleder Sørburøy skole

havard.holte.os@froya.kommune.no

Tlf: 917 47 433

Eirin Teigås

Virksomhetsleder Nesset barnehage

eirin.teigas@froya.kommune.no

Tlf: 975 01 905

Toril Antonsen Aae

Virksomhetsleder kulturskolen

toril.antonsen.aae@froya.kommune.no

Tlf: 917 80 570

Kjell Inge Mathisen

Virksomhetsleder plan, miljø og forvaltning

kjellinge.mathisen@froya.kommune.no
 

Ann-Magritt Glørstad

Virksomhetsleder eiendomsforvaltning, kommunalteknikk og utbygging

annmagritt.glorstad@froya.kommune.no

Tlf: 995 41 033

Marit W. Norborg

Virksomhetsleder servicesenteret, regnskap og IKT

marit.wisloff.norborg@froya.kommune.no

Tlf: 482 62 789

Torny Dahlø Sørlie

Virksomhetsleder familie og Helse

torny.sorlie@froya.kommune.no

Tlf: 974 98 711

Anita Kristiansen

Virksomhetsleder bo-, aktivitet og miljøtjenesten

Anita.kristiansen@froya.kommune.no

Tlf: 994 02 448

Britt Bakken

Virksomhetsleder pleie og omsorg

Brit.Bakken@froya.kommune.no

Tlf: 952 65 517

Margit Kristiansen

Kommunalsjef kultur og idrett

margit.kristiansen@froya.kommune.no

Tlf: 474 09 309

Elin Gåsvær Reppe

NAV-leder

elin.reppe@nav.no

Tlf: 975 99 311

 

Interkommunale tjenester:

Vertskommune Frøya:

  • Sosialtjenesten i NAV
  • Jordmortjeneste

Vertskommune Hitra:

  • PP-tjenesten
  • Rus/psykisk helse

Kontakt

Beathe Sandvik Meland
Kommunedirektør
E-post
Mobil 95 28 81 21
Roger Antonsen
Assisterende kommunedirektør
E-post
Mobil 91 67 04 09