Administrasjon

Øverste administrative leder i Frøya kommune er kommunedirektøren. Kommunen har en flat struktur med 2 beslutningsnivåer. Kommunen har 18 virksomheter med hver sin virksomhetsleder i direkte linje til kommunedirektøren.

Strategisk lederteam

Beathe Sandvik Meland
Kommunedirektør

beathe.meland@froya.kommune.no
Tlf: 952 88 121

 

Roger Ansgar Antonsen
Økonomisjef og assisterende kommunedirektør

roger.antonsen@froya.kommune.no
Tlf: 916 70 409

 

Thomas Elier Sandvik
Kommunalsjef samfunn og teknikk

thomas.sandvik@froya.kommune.no
Tlf: 412 15 328

 

Margit Kristiansen Myrseth
Kommunalsjef oppvekst og kultur

margitkristiansen.myrseth@froya.kommune.no
Tlf: 974 84 800

 

Renate Loktu Sandvik
Kommunalsjef helse og mestring

renate.loktu.sandvik@froya.kommune.no
Tlf: 986 74 983

 

Sonja Dybvik
HR sjef

Sonja.dybvik@froya.kommune.no
Tlf: 980 91 429

 

Oversikt over ledere

 

Oppvekst og kultur

Oppvekst og kultur
Navn E-post Telefon
Sissel Jorid Ø. Strømøy - Sistranda barneskole sissel.skoran@froya.kommune.no 996 39 325
Tonje Dahlø Sørlie - Nordskag oppvekstsenter tonjedahlo.sorlie@froya.kommune.no 908 83 571
Håvard H. Os - Mausund oppvekstsenter havard.holte.os@froya.kommune.no 917 47 433
Lise Måsøval - Nabeita oppvekstsenter lise.masoval@froya.kommune.no 926 24 629
Randi Gaustad - Dyrøy oppvekstsenter randi.gaustad@froya.kommune.no 971 58 174
Ludvik Kristoffersen - Frøya ungdomsskole ludvigmortensvik.kristoffersen@froya.kommune.no 482 04 332
Håvard H. Os - Sørburøy skole havard.holte.os@froya.kommune.no 917 47 433
Eirin Teigås - Nesset barnehage eirin.teigas@froya.kommune.no 975 01 905
Gretha Rabben - Sistranda kystbarnehage gretha.rabben@froya.kommune.no 404 03 670
Hege Vollan - Rabben barnehage hegeheggen.vollan@froya.kommune.no 907 99 362
Jan Erik Wilhelmsen - Kultur og idrett janerik.wilhelmsen@froya.kommune.no 902 20 707
Olav Raanes - Frøyahallene olav.raanes@froya.kommune.no 940 35 117
Håvard Dyrø - Kulturhus havard.dyro@froya.kommune.no 413 12 565
Toril Antonsen Aae - Kulturskolen toril.antonsen.aae@froya.kommune.no 917 80 570

 

 

Helse og mestring

Helse og mestring
Navn E-post Telefon
Brit Bakken - Pleie og omsorg brit.bakken@froya.kommune.no 952 65 517
Torny Dahlø Sørlie - Familie og helse torny.sorlie@froya.kommune.no 974 98 711
Anita Kristiansen - Bo-, aktivitet og miljøtjenesten anita.kristiansen@froya.kommune.no 994 02 448
Elin Reppe - NAV kommunale tjenester elin.reppe@froya.kommune.no 975 99 311
Siv -Anita Fillingsnes - Forvaltningskontor (stab) sivarossing.fillingsnes@froya.kommune.no 724 63 645

 

 

Samfunn og teknikk

Samfunn og teknikk
Navn E-post Telefon
Kjell Inge Mathisen - Plan, miljø og forvaltning kjellinge.mathisen@froya.kommune.no 416 66 150
Ann-Magritt Glørstad - Eiendom, kommunalteknikk og utvikling annmagritt.glorstad@froya.kommune.no 995 41 033
Nils Jørgen Karlsen - Utviklingsavdelig (stab) nils.karlsen@froya.kommune.no 468 69 586
Roger Tvervåg - Kommunetorg (stab) roger.tvervag@froya.kommune.no 957 39 702

 

 

Økonomi og organisasjon

Økonomi og organisasjon
Navn E-post Telefon
Zivile Mickuniene - Økonomi og regnskap zivile.mickuniene@froya.kommune.no 481 51 587
Sonja Dybvik - HR, lønn og organisasjon sonja.dybvik@froya.kommune.no 980 91 429
Marcus Nilsen - IKT drift marcus.nilsen@froya.kommune.no 481 71 180
Marit Wisløff Nordborg - Beredskap og samfunnssikkerhet maritwisloff.norborg@froya.kommune.no 482 62 789

 

Interkommunale tjenester