Ledige stillinger i Frøya kommune

Frøya kommune bruker jobbnorge.no for utlysning av ledige stillinger. For å få en oversikt over disse samt søke på stillinger må man gå til www.jobbnorge.no 

For å få søkt på en stilling via Jobbnorge må man opprette en bruker på nettstedet. 

I tillegg kan det komme stillinger som ikke vil bli publisert på Jobbnorge, men bare her på vår hjemmeside og facebookside. Disse vil til enhver tid være listet opp under.  

Dansepedagog Frøya kulturskole - 50% prosjektstilling