Skjenkebevilling for et åpent arrangement

Når trenger du skjenkebevilling for et åpent arrangement?

Skal du ha et arrangement som er åpent for publikum, i lokaler uten skjenkebevilling eller utendørs på et avgrenset område, må du søke om skjenkebevilling for arrangementet.

Hvilke krav må du oppfylle?

  • Du må oppgi en person som skal være ansvarlig for skjenkingen og en stedfortreder for skjenkeansvarlig. Disse personene må være over 20 år.

  • Hvis det blir skjenkekontroll under arrangementet, må du kunne vise vedtaket for den gitte bevillingen og kvittering for betalt bevillingsgebyr.

  • For store arrangementer og arrangementer som går over flere dager, må du levere omsetningsoppgave senest 14 dager etter arrangementet.

  • Du må sørge for at det er tilstrekkelig med betjening og vakter til å sørge for at bestemmelsene i alkohollovgivningen overholdes og at ro og orden opprettholdes.

Hva koster det?

Det avhenger av hvor mye alkohol som omsettes. Minstegebyret er for tiden 1000 kroner. Dette skal betales før arrangementet holdes. omsetningsoppgave skal dokumenteres med leverandørfakturaer og/eller kvitteringer, og sendes kommunen senest 14 dager etter arrangementet.

Når må man søke?

Du må søke senest 4 uker før arrangementet.

Hvor lang tid tar det å få svar?

Behandlingstiden er inntil 4 uker fra søknaden er mottatt. Ved større arrangementer kan behandlingstiden bli lengre. Svar sendes ut straks saken er ferdigbehandlet.