Bonusordninger

1. Signeringsbonus for de som takker ja til fast stilling i Frøya kommune

 • Utbetales 2 ganger i løpet av 3 år og medfører til bindingstid
 • Kriterier for å få utbetalt signeringsbonus er minimum Bachelor (unntatt lederstillinger), og ikke har noe tilsettingsforhold (vikariat eller fast) til Frøya kommune før 01.01.2023.
 • Totalt kr. 80.000,-

Kr. 40.000,- utbetales etter 6 måneder prøvetid er gjennomført, og ved mottak betyr det 1 års bindingstid. Brytes bindingstiden 1. halvår må hele beløpet tilbakebetales, brytes bindingstiden siste halvår må 50% av beløpet tilbakebetales.

Kr. 40.000,- utbetales etter 18 måneder og medfører til 1 års bindingstid. Brytes bindingstiden 1. halvår må hele beløpet tilbakebetales, brytes bindingstiden siste halvår må 50% av beløpet tilbakebetales

Ansatte må signere mottak av bonus. HR er ansvarlig for all saksbehandling knyttet til signeringsbonus.

Kriterier:

 • Gjelder kun for ansatte som ikke har hatt fast stilling i Frøya kommune tidligere.
 • Bonus utbetales ikke ved skifte av jobb internt i kommunen
 • Gjelder kun for faste stillinger, og det kreves minimum Bachelorgrad.

 

2. Gratis medlemskap til Maxtrim – 6 måneder.

 • Kriterier: Fast ansatt
 • HR er ansvarlig for all saksbehandling og anvisning.


3. Bonus til lærlinger

 • Lærlinger i Frøya kommune får utbetalt bonus 2 ganger i løpet av perioden, som en oppmuntring.
 • Kr. 50.000,- totalt, 25.000,- etter første år og kr. 25.000,- når fagbrevet er bestått.
 • HR er ansvarlig for all saksbehandling og anvisning.
 • Foreligger ingen bindingstid.


4. Lojalitetstillegg for ansatte med lang fartstid i Frøya kommune

 • 20 års ansiennitet – utbetales kr. 20.000,-
 • 25 års ansiennitet - utbetales kr. 25.000,-
 • 30 års ansiennitet – utbetales kr. 30.000,-
 • 35 års ansiennitet – utbetales kr. 35.000,-
 • 40 års ansiennitet - utbetales kr. 40.000,-
 • Tillegget kommer utbetalt i forbindelse med januar lønn, og ut fra forrige års beregning/opprykk.


Kriterier:

 • Gjelder fra dato for fast tilsetting i Frøya Kommune og gjelder alle faste ansatte uavhengig av stilling og utdanning.
 • Avtalen har ikke tilbakevirkende kraft og gjelder fra 01.01.23. Det betyr i praksis at nåværende ansatte som fremover oppnår fra 25 års ansiennitet selvfølgelig er en del av avtalen og vil få utbetalt tillegg.

Kontakt

Sonja Dybvik
HR-sjef
E-post
Telefon 98 09 14 29