Anna Kristoffersen er årets sykepleier i Trøndelag

Nestleder i NSF Trøndelag, Randi Wågheim og prisvinner Anna Kristoffersen.

Norsk Sykepleierforbund Trøndelag har avholdt sitt tradisjonelle julemøte og kåret Anna til årets sykepleier 2023.

 Forslagsstiller sier blant annet følgende:

Anna har jobbet i over 30 år i Frøya kommune, i ulike tjenester og avdelinger, både som sykepleier, spesialsykepleier og leder. Hun har videreutdanning som diabetessykepleier, og har bygget opp dagens tilbud og tjeneste fra 10 % til at hun i dag er ansatt som diabetessykepleier i 100 % stilling.

Hun tilbyr individuelle konsultasjoner og oppfølgingssamtaler, jobber tett med fastleger og jordmor, samt at hun gir undervisning til både helseansatte, lærere, pårørende og andre i kommunen.

Hun jobber forsknings- og kunnskapsbasert og er opptatt av å holde seg faglig oppdatert. Hun har en spesialkompetanse som reduserer behovet for henvisning til spesialisthelsetjenesten. Hun samarbeider godt på tvers av fag- og tjenesteområder og er en nøkkelperson for å bidra til trygghet for personer med diabetes i kommunen og øke andre helseansattes kompetanse om diabetes.

På Frøya går hun under tittelen “Sukker- Anna”!

Dette sterke fokuset på fag og forebygging gjør henne etter juryens vurdering til en verdig kandidat til tittelen året sykepleier i Trøndelag.