Åpen dag på brannstasjonen lørdag 23. september

Frøya brannstasjon har åpen dag på lørdag 23. september fra kl. 11.00 - 14.00

Også I Fillan vil det være åpen brannstasjon samme dag.

Brannvernuka arrangeres hvert år i uke 38 av Brannvernforeningen, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) og forsikringsselskapet If, i samarbeid med brannvesenet. Formålet er å bevisstgjøre alle om brannfaren i en tid på året da antall boligbranner vanligvis øker.