Arbeid på strømforsyningen til Frøya - redusert kapasitet i strømnettet

Dagene lørdag og søndag 30. september - 1. oktober skal Tensio gjøre et større arbeid på strømforsyningen til Frøya

I dagene (hele lørdag og søndag) mens arbeidene pågår vil forsyningssikkerheten og forsyningskapasiteten til Frøya være redusert. Tensio er i dialog med Frøya kommune og næringsaktører vedrørende situasjonen, og med den kunnskapen vi har om strømforbruket på Frøya i helgene, så tror vi at dette vil komme til å gå veldig bra til tross for at forsyningskapasiteten er redusert disse to dagene. I tillegg gjør Tensio en del ekstra forberedelser slik at vi er beredt om det skulle oppstå noen situasjoner som krever agering fra vår side.

Som en generell oppfordring kommuniserer vi i tillegg til alle på Frøya at det er lurt for alle, som kan, å planlegge for å bruke minst mulig strøm disse to dagene. Det betyr ikke at husholdninger og andre skal være redd for å slå på lyset, lage seg mat, eller lade elbilen. Men vi oppfordrer likevel de som kan gjøre tilpasninger, om at det akkurat denne helga vil være et positivt bidrag for hele Frøya-samfunnet å bruke minst mulig strøm.

Arbeidene som skal gjennomføres denne helga sees i sammenheng med et større arbeid for å øke kapasiteten i strømforsyningen til Frøya. Neste trinn vil bli gjennomført til neste år (i 2024), og da vil forsyningskapasiteten til Frøya bli økt med rundt 25%. Frøya er et område i vekst, fossil energi byttes ut med elektrisk, og kapasiteten i strømnettet må derfor følge på i samme retning. Bakgrunnen for at denne delen av arbeidet skjer nå er at omleggingen må skje samtidig som at arbeidene med oppgradering av Frøya-tunnelen foregår i regi av Trøndelag fylkeskommune.