Deler av Dyrøyveien asfalteres

Deler av fylkesveg 6466 Dyrøyveien i Frøya kommune skal utbedres og asfalteres. Arbeid med utbedring før asfaltering starter mandag 2. oktober.

Dyrøyveien skal få ny asfalt fra krysset ved fylkesveg 716 Utfrøyveien og frem til Trøa. Det skal utføres forarbeid på streknngen før asfaltering. Forabeidet utføres på dagtid mellom klokken 07.00 til 16.00 på ukedager fra mandag 2. oktober og til fredag 13. oktober.

Det må påberegnes noe ventetid og mindre fremkommelighet under arbeidsperioden.  Asfaltarbeidet starter søndag kveld 15. oktober, og  pågår til fredag morgen 20. oktober. Søndag til mandag arbeides det mellom klokken 22.00 til 06.00. Resten av uken arbeides det fra klokken 20.00 til 06.00.

 

Stengt i korte perioder

Under forarbeidet vil det være mindre arbeidsområder som reguleres med ordinær tafikkavviklng. Asfalteringsarbeidet reguleres med manuell drigering og ledebilkjøring, og det må foventes stent veg opptil én time av gangen.

- Dyrøyveien er en smal fylkesveg og vi ber trafikantene kjøre rolig forbi arbeidsområdet og utvise hensyn til de som jobber på vegen, sier teamleder Anne-Grethe Jenssen i Trøndelag fylkeskommune.

 

Strekningen som får ny asfalt er mellom den grønne og røde markeringen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontaktperson:

Anne-Grethe Jenssen

Teamleder, Team Elektro, vegsikkerhet og asfalt

Send epost

74 17 90 27 / 911 12 337