Fagskoleutdanning ved Trøndelag høyere yrkesfagskole

Trøndelag høyere yrkesfagskole ønsker å invitere ledere, aktuelle søkere og andre interesserte til informasjonsmøte.

Vi ønsker å invitere ledere, aktuelle søkere og andre interesserte til informasjonsmøte ved Trøndelag Høyere Yrkesfagskole avd. Levanger torsdag 21.mars. Her vil vi informere om våre studier og det blir god anledning til dialog og spørsmål.

 

Vi tilbyr følgende utdanninger:

  • Psykisk helsearbeid og rusarbeid
  • Helseadministrasjon og pasientrettede IKT-System
  • Barsel- og Barnepleie
  • Palliasjon
  • Barn med særskilte behov
  • Arbeid med de yngste barna i barnehagen
  • Veiledning
  • Helse, aldring og aktiv omsorg

 

Alle våre studier er deltidsstudier som gir mulighet for å kombinere jobb og utdanning. Samlingsbasert/nettbasert/ stor fleksibiltet. Mer informasjon om Trøndelag Høyere Yrkesfagskole og våre studier finner du her:

https://web.trondelagfylke.no/trondelag-hoyere-yrkesfagskole/studier/helse-og-oppvekst/

 

Torsdag 21.03 kan du delta fysisk eller digitalt for informasjon.

Lenke for digitalt:

Klikk her for å bli med i møtet