Forslag til forskrift om gebyr for gjennomføring av feie- og tilsynstjenester

Hovedutvalg for samfunn legger forslag til «Forskrift om gebyr for gjennomføring av feie- og tilsynstjenester, Frøya kommune»  på offentlig høring i 2 uker.

Høringsuttalelsene skal være skriftlig, og sendes til postmottak@froya.kommune.no 

Høringsperioden settes fra 21.11.23- til 05.12.2023.

 

Last ned forslaget her (PDF, 63 kB)