Frivillige lag og organisasjoner kan nå søke om tilskudd til drift og aktivitet

Frøya kommunes kulturmidler for 2024 skal fordeles på frivillige lag og organisasjoner. 

Kriteriene for tildeling framgår av søknadsskjemaet som må benyttes.

Endelig tildeling foretas av formannskapet. Når det gjelder idrettens andel av midlene, vil fordelingen mellom de ulike lagene blir foretatt av Frøya Idrettsråd. Dette er i tråd med avtalen mellom idrettsrådet og kommunen.

Søknadsfrist er 17.03.24

Last ned søknadsskjema (DOCX, 33 kB)

 

Søknaden sendes til Frøya kommune: postmottak@froya.kommune.no

Det er viktig at alle vedlegg er med ​og at søknadsskjemaet er fullstendig utfylt.