Frøya helsetun resertifisert som livsgledehjem

Frøya kommune er stolte av at Frøya helsetun er resertifisert som livsgledehjem.

Dette viser at systematisk, godt arbeid utført av meget kompetente ansatte gir frukter.

Frøya helsetun/Frøya sykehjem ble godkjent første gang i 2016, og har blitt resertifisert alle år etter dette.

Frøya kommune gratulerer!