Frøya kommune utsetter oppstarten av pilotprosjektet for videolegevakt til uke 15 - 2024

Oppstarten av pilotprosjektet for videolegevakt, planlagt fra 01.01.24, blir utsatt til uke 15 - 2024. 

Dette er besluttet etter grundige vurderinger av behovet for ytterligere rekruttering av sykepleiere og pågående endringsprosesser ved legevakten på Orkanger. Disse endringene inkluderer flytting til nye lokaler på Fannrem og overgang til et nytt fagsystem. Derfor er oppstarten av pilotprosjektet justert for å imøtekomme behovene knyttet til rekruttering og planlagte endringer ved legevakten.

 

Pilotprosjektet

Formålet med pilotprosjektet er å teste videolegevakt på ukedager som et tiltak for å redusere arbeidsbelastningen for fastleger og forbedre tilgjengeligheten for innbyggerne. Prosjektet skulle opprinnelig starte 01.01.2024, med en varighet på ett år ut 2024.

 

Nye oppstartsdetaljer

Oppstart: Uke 15 - 2024

Varighet: 1 år

Ordningen vil inkludere:

08.00-15.30: Fysisk legevakt på Frøya legekontoret

15.30-22.00: Videolegevakt på Frøya helsetun med sykepleier (pilot)

22.00-08.00: Fysisk legevakt på Orkanger (LiO)

Helgeordningen forblir uendret.

 

Hvordan videolegevakt vil fungere i praksis

Pasienten kontakter legevaktsentralen på telefon, vurderes som vanlig, og om nødvendig videreformidles til videolegevakten. Sykepleier ved videolegevakten vil avtale tid for konsultasjon, som finner sted på Frøya helsetun. Legen utfører vurdering, diagnose og behandlingsplan via video, med sykepleierens assistanse.

 

Informasjon

Mer detaljert informasjon om pilotprosjektet vil bli presentert på et kommende folkemøte i løpet av våren 2024 i god tid før oppstart.

 

Spørsmål

Eventuelle spørsmål angående pilotprosjektet for legevakt i Frøya kommune kan rettes til postmottak via e-post: postmottak@froya.kommune.no.