Frøyatunnelen blir åpen nattestid i jula

Siste nattestenging før jul blir kveld/natt til 22.12.2023 og første nattestengning på nyåret blir kveld/natt til 03.01.2024.  

Etter jul blir det normal drift med normale stengningstider. Det betyr samme tider som det har vært fram til i dag. 

Les mer hos Trøndelag fylkeskommune