Funn av legionellabakterier i rutineprøver i Frøya svømmehall

Det er allerede igangsatt tiltak med desinfeksjon og det vil bli tatt nye prøver, før bassenget åpner igjen.

Det er påvist legionella pneumophila, som er en bakterie som kan gi legionærsykdom, i rutineprøver tatt i dusjanlegget i Frøya svømmehall. Selv om det er påvist lave konsentrasjoner av bakterien, må vi dessverre holde bassenget stengt inntil videre.

 

Legionellabakterien gir hovedsakelig to sykdomsbilder: Legionærsykdom som kan gi en alvorlig lungebetennelse, og Pontiacfeber som vanligvis gir et mildt influensaliknende sykdomsbilde uten lungebetennelse, og som oftest ikke trenger behandling. Fellesbetegnelse for begge sykdommene er legionellose.

Inkubasjonstiden (tiden fra man er utsatt for bakterien til man eventuelt blir syk) for legionærsykdom er 2-10 dager, vanligvis 5-6 dager. For Pontiacfeber er inkubasjonstiden fra noen timer til 6 dager (vanligvis 3 dager).

Mange som blir utsatt for legionellabakterier, utvikler milde eller ingen symptomer. Vi har ikke informasjon om at noen har blitt syke per nå.

Risikoutsatte personer: Anerkjente risikofaktorer for legionærsykdom er kjønn og alder (menn over 55 år), røyking, alkoholisme, alvorlig underliggende sykdom, immunsupprimering (nedsettelse av immunsystemets virkning ved behandling) og immunsvikt. Mest utsatt er eldre, røykere og mennesker med nedsatt immunforsvar.

Det er antatt at det vanligvis trengs en høy smittedose for å gi legionærsykdom hos friske personer med et godt immunforsvar. Nødvendig smittedose vil i stor grad være avhengig av den eksponertes helsetilstand.

 

Ingrid Kristiansen, kommuneoverlege