KN-Entreprenør informerer vedrørende eksisterende gatelys og oppstart av arbeid

Informasjonsskriv fra KN- Entreprenør i forbindelse med oppstart av anleggsarbeid Dyrvik – Hellesvik.

Det vil bli flere områder som er mørklagt i anleggsperioden, og vi skal prøve å få satt opp midlertidig belysning på flere punkter. Disse blir plassert ut hvor vi ser det vil være behov, men vi klarer ikke å erstatte alt eksisterende lys.

Det er utarbeidet en plan for å opprettholde dagens gatelys lengst mulig, og det etableres midlertidig strømforsyning slik at der vi ikke skal berøre lysene fortsatt fungerer.

Fra og med 01.02.24 vil det ikke være lys fra MC-huset og fram til krysset ned mot Frøya fryseri.

Vi skal fortsette å opprettholde lysene mot Madsvågen.

Fra 12.02.24 vil lysene fra MC-huset og mot Nesset grendahus bli utkoblet. Når disse er utkoblet er planen at lysene som står ved Nordfrøyveien 894 og 879 fortsatt skal være i drift.

Vi skal sørge for at det er satt opp midlertidig lys ved bussholdeplassen på MC-huset. Vi skal også få satt opp noe midlertidig belysning mellom MC-huset og Nesset grendahus.

 

Vi anbefaler alle som ferdes langs veien på Nesset om å bruke refleks og å respektere sperringer som er satt opp. Vi beklager ulempene arbeidene medfører dere, men lover at det blir bra til slutt!

 

Mvh. KN Entreprenør AS