Måsøval AS søker om flytting av lokalitet Ilsøya 2

Anlegget skal flyttes lengre øst for å få bedre utskifting av vannet i anlegget. Lokaliteten er godkjent for en MTB på 3120 tonn.

I kommuneplanens arealdel er området FFNAF – Flerbruksområde sjø.

Søknaden legges ut til offentlig ettersyn i tiden 12.12.2023 – 15.01.2024

Eventuelle merknader til søknaden sendes til Frøya kommune v/teknisk, pb 152, 7261 Sistranda eller postmottak@froya.kommune.no innen 15.01.2024.

 

Last ned vedlegg (PDF, 7 MB)