Nå kan det søkes om midler fra Salmarfondet 2024

Salmarfondet skal bidra til stimulering og utvikling av kultur- og samfunnsliv på Frøya

Det kan søkes om tilskudd til:
 

  • Grendeutvikling rettet mot barn og unge
  • Kompetanseutvikling for ledere innen lag og organisasjoner
  • Forebyggende ungdomsarbeid
  • Videreutvikling av eksisterende allment kulturarbeid
  • Etablering og stimulering av gründervirksomhet for unge

 

Søknadsfrist 17.03.24

 

Last ned søknadsskjema (DOCX, 55 kB)


Søknaden sendes på epost til: postmottak@froya.kommune.no

 

Det er viktig at alle vedlegg er med ​og at søknadsskjemaet er fullstendig utfylt.