Nå kan det søkes om støtte fra Frøya idrettsfond

Frøya kommune har etablert et idrettsfond der formålet er å stimulere til aktivitet og utvikling av et bredt idrettstilbud for Frøyas befolkning.

Midlene er avsatt fra havbruksfondet. Midler fra idrettsfondet skal kunne komme både lag og enkeltutøvere til gode, og skal ivareta både bredde og topp. Det kan søkes både til eksisterende tilbud og i forbindelse med etablering av nye idretter. Det settes av 10% av bevilget sum til en stipendordning for unge utøvere som satser på sin idrett regionalt eller nasjonalt.

 

Retningslinjer

Hvem kan søke?

 • Lag/organisasjoner som er tilknyttet Norges idrettsforbund (NIF).
 • Det kan søkes både til eksisterende tilbud, og i forbindelse med etablering av nye idretter.
 • Enkeltutøvere kan søke om stipend.

 

Hva kan det søkes om?

 • Oppstart av nye idretter.
 • Utstyr til eksisterende idretter.
 • Drift
 • Spesielle arrangement

 

Hva skal søknaden inneholde?

 • Søknaden må inneholde budsjett, beskrivelse av prosjektet/satsningen, og det må komme tydelig fram hvilket beløp det søkes om. 
 • Det skal rapporteres i etterkant av gjennomføringen – seinest innen ett år etter tildeling.

 

Når kan det søkes?

 • Det er fire søknadsfrister i året: 1. mars, 1. juni, 1. september og 1. november. 
 • Søknadene sendes til Frøya kommune: postmottak@froya.kommune.no

 

Søknadene behandles av saksbehandler og legges så fram for idrettsrådet for godkjenning.

Søknadene behandles innen tre uker.