Offentlig ettersyn - Handlings-og økonomiplan 2024-2027

Frøya formannskap vedtok sitt forslag til handlings-og økonomiplan 2024-2027 med tilhørende betalingssatser og gebyrregulativ for 2024. Forslaget legges til offentlig ettersyn. 

Høringsfristen er satt til 5. desember 2023.

 

Handlings-og økonomiplan 2024-2027

Betalingssatser og gebyrregulativ for 2024