Presentasjon fra Trøndelag fylkeskommune- folkemøte om gang-og sykkelveg Dyrvik-Nesset

Powerpoint-presentasjon fra Trøndelag fylkeskommune- folkemøte 31.08.2023 – gang-og sykkelveg Dyrvik-Nesset

Det ble bestemt at presentasjonen fra møtet skulle deles på Frøya kommunes nettsider.

Last ned pdf her (PDF, 14 MB)