Referat fra folkemøte om gang- og sykkelvei for strekningen Dyrvik-Nesset

Den 06.02.2024 ble det avholdt folkemøte i forbindelse med status i prosjektet gang- og sykkelvei for strekningen Dyrvik-Nesset. 

Møtet ble avholdt i samarbeid  av Trøndelag fylkeskommune som prosjekteier og Frøya kommune som samarbeidspart.

Det møtte i alt 28 personer fra innbyggersiden foruten deltakere fra Fylkeskommune, kommune og entreprenør.

 

Last ned referat fra møtet (PDF, 120 kB)

Powerpoint fra møtet kan lastes ned her (PDF, 3 MB)