Snart kan du starte og gjennomføre grunn- og videreutdanning g på høyere fagskole og universitet- og høgskolenivå der du bor

Regionrådet er midt i et forprosjekt for etablering av studiesenter i regionen.

Interkommunalt politisk råd (Regionrådet) Trøndelag Sørvest, lakseregionen består av kommunene Skaun, Orkland, Heim, Aure, Hitra, Frøya, Ørland, Rennebu, Rindal og Surnadal. 

 

Et studiesenter

· er et fysisk sted som organiserer studierom, undervisning og møtested for studenter som studerer ved fagskole, universitet eller høgskole.

· kan ikke selv tilby studier, men samarbeider med utdanningstilbydere og legger til rette for at du som student skal kunne utdanne deg til det du måtte ønske der du bor og jobber.

 

Når er vi i gang?

De første grunnutdanningene på universitet og høgskolenivå vil forhåpentligvis være klare for at studenter fra vår region skal kunne søke opptak i 2025. I første omgang gjelder dette bachelor i sykepleie og førskolelærerutdanning, men vi har ambisjoner om å kunne tilby lærerutdanning, ingeniørutdanning og vernepleierutdanning gjennom studiesenteret innen rimelig tid. 

 

Hvordan kan jeg søke?

Hvis du skal søke høyere utdanning trenger du:

· enten generell studiekompetanse

· eller tilfredsstille kriteriene for opptak på bakgrunn av realkompetanse.

 

Vi (Morten Aspås fra Orkdal vgs. og Kirsti, Robert og Thomas fra Trøndelag sørvest) kommer derfor ut i kommunene for å gi dere informasjon om hvilke regler som gjelder for opptak til høyere utdanning. Vi ønsker også å gi råd og hjelp til å finne frem vitnemålene fra videregående og vi vil gjerne informere om hvilke muligheter du har til å skaffe deg generell studiekompetanse og til å ta opp igjen fag for å tilfredsstille de spesielle karakterkravene som gjelder for opptak til sykepleierutdanningen.

 

Har du papirer fra videregående opplæring – så kan du med fordel ta dem med!

 

Program

10.00 info om generell studiekompetanse/realkompetansevurdering + studierett osv. v/Morten Aspås

10.15 info om studiesenteret v/Thomas S. Lystad

10.30 info om førskolelærerutdanningen v/Robert Øyum-Jakobsen

10.40 info om sykepleierutdanningen v/Kirsti Selstad

10.50 info fra kommunen om tilrettelegging og oppfølging - permisjon osv. inkl. spørsmål og svar

11.30 pizzalunsj

12.00 individuell veiledning

14.00 slutt

 

Arrangementene vil finne sted

 

Hitra og Frøya: 11. desember kl. 10.00-14.00 i Meierisalen i Kystmuseet, Fillan, Hitra

Kontaktperson Hitra: Øystein Olsen

Kontaktperson Frøya: Sonja Dybvik

 

Orkland og Skaun: 12. desember kl. 10.00-14.00 i Øysteinsalen i kulturhuset i Skaun, Børsa

Kontaktperson i Skaun: Asbjørn Strømmen

Kontaktperson i Orkland: Stein Arne Jakobsen

 

Aure og Heim: 18. desember kl. 10.00-14.00 i kommunestyresalen Kyrksæterøra

Kontaktperson i Heim: Anita Oterholm

Kontaktperson i Aure: uavklart

 

Rindal og Surnadal: 19. desember kl. 10.00-14.00 i Attanova i Rindalshuset

Kontaktpersoner i Rindal: Grete R Heggem og Mette S Aasen

Kontaktpersoner i Surnadal: Ann-Elin Stenberg og/eller Kenneth Bergstad

 

Rennebu: 20. desember kl. 10.00-14.00 sted uavklart

Kontaktperson

 

 

Det vil være ansvarlige i kommunen til stede på samlingen for å svare på spørsmål som gjelder behov for tilrettelegging for å gå prekvalifiserende løp og hvilken støtte kommunen som arbeidsgiver vil bistå med.

 

Hvis du lurer: noen var kanskje på samling om «Lærer i Nord» på Orkanger 21/11? Denne prekvalifiseringsturneen er ikke det samme som det, men vi har samme målsetting: å rekruttere enda flere til studier